Month: Květen 2020

Čuček – zdobný architektonický prvek Kulový, šiškový či jiný útvar ukončující štíty, popř. štítové římsy (u vyspělé zděné lidové architektury) (lit. 016: J. Vařeka, str. 27). Čuček je zdobný architektonický prvek pilířkovitého nebo oválného tvaru, užívaný ve slohové architektuře renesančního, barokního i klasicistního tvarosloví. Na stavbách lidové architektury často dochází k jeho zjednodušení, přičemž v …

Čuček – architektonický prvek zdobné funkce na štítech a branách zděných staveb, jižní Čechy Pokračovat ve čtení »

Číslování domů pro evidenci nemovitostí, domová nebo domovní čísla na domě či tabulce Zavedeno v roce 1771 za účelem lepší evidence usedlostí a jejich majitelů. Za základ číslování domů byly vzaty soupisy poddaných a zápisy vrchnostenských register. Postup při číslování domů byl jiný v obcích, kde měla sídlo vrchnost (vrchnostenské sídlo nebo jiná panská budova …

Číslování domů, domovní číslo – označení pro účely evidence, čísla přímo na domě či na tabulce Pokračovat ve čtení »

Česká chalupa s expozicí umění na jubilejní výstavě Idealizovaná ukázka českého lidového obydlí, vybudovaná na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 skupinou přátel lidového umění, v níž pracovali J. Koula, A. Wiehl, R. Tyršová, Č. Zíbrt, A. Jirásek aj. Stavba byla provedena podle plánů architekta Wiehla, který, vycházeje z kreseb J. Prouska, …

Česká chalupa – ukázka lidového obydlí s expozicí umění, zemská a národopisná výstava v Praze Pokračovat ve čtení »

Čabraka ve štukové výzdobě staveb (z francouzštiny Chabraque = čabraka) Výzdobný motiv v podobě čabraky (tj. pokrývky ukončené obloučky a střapci), uplatněný v raně rokokové ornamentice, později i v lidové zděné architektuře (lit. 016: J. Vařeka, str. 24). Čabraka se v lidové architektuře uplaťnuje u zděných staveb, a to především při plastické štukové výzdobě průčelních …

Čabraka – ozdobný střapec, součást štukové výzdoby u štítů zděných staveb Pokračovat ve čtení »

Cihelna je stavba pro výrobu kusového staviva na prodej, zejména cihel, dlaždic a pálených tašek Cihelna je výrobní objekt určený pro specializovanou stavební výrobu, zejména pro výrobu cihel. Rozlišit můžeme malé cihlářské pece i velké kruhové cihelny, ve kterých byly cihly a další výrobky vyráběny ve větším množství a určeny na prodej, nikoliv pro vlastní …

Cihelna – objekty pro výrobu kusového staviva na prodej – cihly, dlaždice, pálené tašky atd. Pokračovat ve čtení »

Boží požehnání je obrázek či text nad vstupem nebo předměty pod základovým kamenem 1. Obrázek nebo text zarámovaný a zavěšený nad vstupem do světnice. 2. Předměty (peníze, podkova, svěcená voda, poutní medaile, křížek apod.) ukládané při stavbě domu pod základový kámen (lit. 016: V. Frolec, str. 19). Koncept rozšiřujícího textu: 1. Obrázek s vyobrazením náboženského …

Boží požehnání – obrázek či text nad vstupem do světnice, předměty ukládané pod základový kámen při stavbě domu Pokračovat ve čtení »

Bouda je nejen jednoduchá stavba, ale rovněž horská chata Boudou obecně rozumíme jednoduchou stavbu provedenou ze dřeva, ale stejného výrazu používáme i pro mnohé další stavby. Zatímco proslulé vlastenecké divadlo Bouda na Koňském trhu v Praze (dnešní Václavské náměstí) i letní chlévy (tzv. boudy) v Krkonoších ještě upomínají na dřevěné stavby, v přeneseném významu tohoto …

Bouda – horské boudy v Krkonoších, psí bouda, jednoduchý příštřešek nebo bedněná chodba Pokračovat ve čtení »

Bednění na stavby rámové konstrukce, též na štíty, pavlače a další části domů Ochranný kryt z prken, stavební technika pobíjení trámové (rámové) konstrukce prkny. Uplatňuje se hlavně na menších stavbách, jako jsou kolny, dřevníky, chlívky či přístavky domů nebo hospodářských staveb. Bedněné stěny však mají i větrné mlýny a stodoly. Na Ašsku a Chebsku jsou …

Bednění – obvodový plášť provedený technikou pobíjení prkny (s přesahem, na sraz, s lištami) Pokračovat ve čtení »

Balkón Přístupná, před obvodovou konstrukcí stavby vyložená nebo zavěšená vodorovná konstrukce, opatřená zábradlím a sloužící hospodářským, obytným nebo reprezentačním účelům. Do zděné architektury městeček a větších vesnic proniká pod vlivem slohové architektury v 19. století. V našem vesnickém stavitelství se objevuje u zděných staveb severozápadně od Prahy (Ruzyně, Třebíz) a jinde (lit. 016: V. Frolec, …

Balkón na krakorcích nebo konzolách a zavěšené balkóny, zděné nebo kovové zábradlí Pokračovat ve čtení »

Atika nebo atikový štít napodobují patro Nízká ukončující zídka vystupující nad korunní římsu štítového či méně častěji podélného průčelí nebo štítová zeď o výšce patra, které napodobuje včetně členění, výzdoby průčelí a rozmístění otvorů. Některé otvory jsou slepé, iluzivní, přičemž toto vždy platí o krajních „otvorech“ nacházejících se již mimo obrys střechy / MaČe Atika …

Atika zídka nad průčelní římsou nebo střešní rovinou, často ve formě štítu Pokračovat ve čtení »