banner

Pracovní verze nového webu. Stará verze stránek i nadále dostupná na old.lidova-architektura.cz. Doposud převedeno asi 60 procent obsahu starého webu, prozatím bez fotografií. V úvodní etapě kontrola textů a vložení publikovaných fotografií. Souběžně průběžné vkládání nových příspěvků i fotografií a úprava grafiky, zejména této domovské stránky a rozcestníků hlavních témat. Děkuji za pochopení.


4 Hlavní tématické okruhy


Pohled do minulosti (šipka vzad), současnost (čtverec a kruh) a pohled do budoucnosti (šipka vpřed)

1 Podpůrný tématický okruh se 7 dílčími okruhy


Hledání informací (symbol pauzy) – mapy, fotoalbum, přednášky a informace o projektu

Hledání informací – encyklopedie, zákony a předpisy, chronologie a rejstřík

Sociální sítě a kontakty