Spojovací prostředky a materiál - latě, hranoly a hmoždíky

Spojovací prostředky a spojovací materiál – dřevěné kolíky a hmoždíky, kleštiny se svorníky a maticemi

<div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='Spojovací prostředky a spojovací materiál – dřevěné kolíky a hmoždíky, kleštiny se svorníky a maticemi' data-link='https://www.lidova-architektura.cz/osidleni-stavby/konstrukce-prvky/spojovaci-material-prvky/'…
Číst dále …
Tesařské spoje na nároží roubených staveb

Tesařské vazby na nároží roubené konstrukce – 3 základní typy nárožních tesařských vazeb a spojů

<div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='Tesařské vazby na nároží roubené konstrukce – 3 základní typy nárožních tesařských vazeb a spojů' data-link='https://www.lidova-architektura.cz/osidleni-stavby/konstrukce-prvky/tesarske-vazby/'…
Číst dále …
Tesařské spoje u hrázděné stodoly č. p. 41 v obci Starý Týn, okres Litoměřice

Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení

<div style='display:none;' class='shareaholic-canvas' data-app='share_buttons' data-title='Tesařské spoje a značky rámové stavby, tj. i hrázděné – typy spojů a systém značení' data-link='https://www.lidova-architektura.cz/osidleni-stavby/konstrukce-prvky/hruba-vrchni-stavba/drevene-stavby/spoje-tesarske-znacky/'…
Číst dále …
Lidová architektura a památky ČR - úvodní banner

Památky a lidová architektura ČR

Vzdělávací portál Památky a lidová achitektura ČR se věnuje historií osídlení našeho venkova a dějinám lidových staveb a bydlení. Obsahuje přehled stavebních konstrukcí použitých na lidové stavby a přehled regionů lidové architektury na území Čech, Moravy a Slezska doplněný o rezervace, zóny, muzea a skanzeny i památky UNESCO. V encyklopedii popisovány rovněž jednotlivé stavební prvky (vrata, dveře a okna) i vybavení domu (nábytek, kamna, sporáky).

Pracovní verze nového webu. Stará verze stránek i nadále dostupná na old.lidova-architektura.cz. Doposud převedeno asi 65 procent obsahu starého webu, prozatím bez fotografií. V úvodní etapě kontrola textů a vložení publikovaných fotografií. Souběžně průběžné vkládání nových příspěvků i fotografií a úprava grafiky, zejména této domovské stránky a rozcestníků hlavních témat. Děkuji za pochopení.

4 Hlavní tématické okruhy


Pohled do minulosti (šipka vzad), současnost (čtverec a kruh) a pohled do budoucnosti (šipka vpřed)

1 Podpůrný tématický okruh se 7 dílčími okruhy


Hledání informací (symbol pauzy) – mapy, fotoalbum, přednášky a informace o projektu

Hledání informací – encyklopedie, zákony a předpisy, chronologie a rejstřík

Sociální sítě a kontakty