Nařízení a dekrety

Stavební řád Stavební řád představuje souhrn předpisů, podle nichž se řídí výstavba domů a obcí. Nejstarší stavební řád je z roku 1548. Prvním moderním souhrnem stavebních předpisů, vydávaných od poloviny 18. století a doplněných o nová ustanovení, je stavební řád nazvaný Řád stavební pro města království Českého a pro širé kraje neb dědiny, který vyhlásilo …

Stavební řád pro výstavby domů, Stavební zákon Pokračovat ve čtení »

Požárové řády, též ohňové patenty, pro ochranu staveb před požárem Požárové řády byly vydávány za panování Marie Terezie a Josefa II. Obsahovaly stavební příkazy a zákazy spojené s ochranou před ohněm, např. příkaz stavět zděné budovy zákaz stavět dřevěné komíny příkaz dodržovat určité vzdálenosti mezi domy situovat stodoly, kovárny, pazderny, sušárny ovoce v bezpečné vzdálenosti …

Požárové řády a stavební příkazy a zákazy, dvorské dekrety Pokračovat ve čtení »

Katastrální mapa je mapa s vyznačením hranic pozemků i půdorysů staveb Mapa obce se všemi pozemky, jejich hranicemi a vyznačením účelu ploch pro pozemkové knihy, se záznamy výměr, výnosů a daní z pozemků. Studium katastrálních map je důležité zejména pro poznání vývoje urbanistické struktury obcí zástavby a orientace domů umístění hospodářských objektů rozšíření některých typologických …

Katastrální mapa podrobného měřítka s vyznačením staveb i krajinných prvků Pokračovat ve čtení »

Dědické právo je právní předpis upravující dědění majektu Souhrn právních předpisů, které upravují dědění, tj. přechod práv a povinností zemřelého občana na dědice. V dějinném vývoji se dědické právo měnilo a různilo podle dob, míst a společenských tříd. Nejednotné dědické právo poddaných, které bylo vydáno libovolnému výkladu a praxi vrchnosti, začalo se sjednocovat a upravovat …

Dědické právo – právní předpisy upravující převzetí statku nestarším synem, dvojdomy a dvory Pokračovat ve čtení »