Cihelné stavby – zdivo z pálených cihel a malty Cihel jako materiálu pro stavbu venkovských domů bylo ponejprv užíváno pouze na nároží a kolem otvorů zdí zděných nadále z kamene. Později je cihel používáno v celém výškovém a půdorysném rozsahu nosných i nenostných stěn. Dvorský dekret a výroba cihel Nástup cihel do vesnického stavitelství u …

Cihelné zdivo a stavby – výroba cihel a cihly na stavbu domu, suché zdění a na hliněnou i vápennou maltu Pokračovat ve čtení »