Holubník, typy a konstrukce – dřevěné sloupové a na zděném přízemku, vestavěné a nástěnné budníky

Holubník či budník je drobný objekt pro holuby, 4 hlavní typy holubníků

Drobný hospodářský objekt sloužící jako úkryt pro holuby, kteří se zde zdržují v době hnízdění, při krmení, za nepohody a v době, kdy odpočívají. Vyskytuje se převážně ve formě nástěnných budníků a sloupových holubníků, často ozdobně řešených. Dřevěné nebo zděné sloupové holubníky stávají zpravidla uprostřed dvora (Chebsko i jinde) (V. Frolec, str. 63/upraveno).

Holubník pro párek holubů se nazývá budník (lit. 016: V. Frolec, str. 22).

Koncept rozšiřujícího textu: Popis a doplnění jednotlivých typů holubníků, samostatně stojících nebo souvisejících se stavbou jihého využití.

Vestavěný holubník

Vestavěný holubník (pracovní název) je součástí stavební konstrukce objetku. Je situován přímo pod přesahem střechy kryjící zápraží nebo vyčleněn z půdního prostoru hospodářské stavby (MaČe, doplnit foto Stachy atd.).

Nástěnný holubník

Jak napovídá již samotný název, je tento typ holubníků nazývaný též budníky umístěn přímo na stěnách hospodářských staveb. Jedná se o jednoduchou sbíjenou konstrukci z dřevěných prken, kladených zpravidla ve dvou vzájemně kolmých směrech. V čelních prknech jsou vyřezány otvory nejrůznějšího tvaru, od prostého obdélníku přes složitější půlkruhový nebo sedlový otvor, případně se zakončením napodobujícím oslí hřebet. Před otvory jsou zpravidla umístěny jednotlivé nebo průběžné vodorovné prkenné „podlážky“, umožňující snadnější přístup (MaČe).

Sloupový holubník

Vlastní holubník je vynášen dřevěným sloupkem, který je v některých případech doplněn z konstrukčních důvodů o šikmé vzpěry (někdy vyřezávané). Vlastní holubník představuje prkenný hranolový útvar se čtvercovou nebo mnohoúhelníkovou základnou. Jeho obvodový plášt je tvořen vodorovně nebo svisle kladenými prkny s vyřezávaným otvory, před nimiž jsou vodorovné plošky umožňující snadnější přístup. Útvar je zakončen oplechovanou stříškou, doplněnou někdy o větrnou korouhvičku. Sloupkové holubníky bývají umístěny volně v prostoru hospodářského dvora. (MaČe).

Holubník na zděném přízemku

Tento typ spočívá v umístění vlastního dřevěného holubníku na zděnou přízemní část zpravidla obdélníkového půdorysu. Hranolový útvar holubníku je ukončen stříškou sedlového tvaru. Holubníky na zděném přízemku bývají umístěny samostatně v prostoru hospodářského dvora (MaČe).

Literatura a odkazy:

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.