MAPY A DATABÁZE

Sedlová střecha Střecha sedlového tvaru o dvou rovinách uzavřených štíty. Tvoří ji dvě šikmé roviny, které se protínají ve hřebenu střechy a vycházejí z okapů (zpravidla delších stran půdorysného obdélníku). Na kratších stranách je uzavřena štíty. Sedlová střecha je příznačná hlavně pro kolonizační horské kraje a jako mladší prvek se vyskytuje také v oblastech zděné …

Sedlová střecha Pokračovat ve čtení »

UNESCO – historie a organizační struktura UNESCO je mezinárodní odborná organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Světově proslulá zkratka UNESCO je odvozená z prvních písmen anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Zkratka OSN náleží Organizaci spojených národů, z anglického United Nations Organization (UNO). Seznam památek UNESCO na …

UNESCO – mezinárodní organizace Pokračovat ve čtení »

Římsa 1. Vodorovný prvek architektury, jednoduchý nebo profilovaný pás vystupující z líce zdiva, který má členící i konstrukční funkci. Původně římsa tvořila předsazený okap chránící průčelí před zatékáním. Podle polohy a účelu se rozeznává římsa: soklová (podnožní), tj. při spodní části stavby římsa kordónová (pásová), tj. dělící jednotlivá patra zpravidla v úrovni stropní konstrukce římsa …

Římsa soklová, kordónová, parapetní, nadokenní atd. Pokračovat ve čtení »

Kurník Jednoduchá, zpravidla prkenná stavba pro chov dospělé hrabavé drůbeže (lit. 016: V. Frolec, str. 111/kráceno). Též pod názvy: Slepičárna (lidově) Slepičník (nářečně, Čechy) Kurník (lit. 016: J. Vařeka, str. 201). Autor hesla Kurník z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Skansen První muzeum lidových staveb v přírodě, založené v r. 1891 Arturem Hazeliem ve Stockholmu. Název pochází podle pomístního jména s významem šance, valy. Ve stockholmském Skansenu jsou zastoupeny lidové i jiné budovy z různých oblastí Švédska. Pod vlivem Skansenu vznikla další muzea v přírodě ve Švédsku a v řadě evropských zemí. V poslední době …

Skansen Pokračovat ve čtení »

Tektonika – konstrukce i výzdoba Umělecké ztvárnění nosných a výplňových částí stavby, které je odrazem samotné konstrukce a namnoze odpovídá statickému přenosu vnitřní sil v konstrukci. U lidových staveb není tektonický princip důsledně dodržován a často nad ním zcela převážila ornamentální výzdoba (lit. 016: J. Vařeka, str. 229/přepracováno). Autor hesla Tektonika z publikace Lidová architektura. …

Tektonika jako odraz konstrukčního řešení nebo jen výzdoba Pokračovat ve čtení »

Studánka Povrchový pramen upravený k nabírání vody. V horských oblastech bývají chráněny dřevěnou stříškou. Ke studánce se pojí starý letní obyčej vylévání a čistění studánek a studní (Českomoravská vrchovina) (lit. 016: J. Vařeka, str. 216/). Autor hesla Studánka z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Stavební řád Stavební řád představuje souhrn předpisů, podle nichž se řídí výstavba domů a obcí. Nejstarší stavební řád je z roku 1548. Prvním moderním souhrnem stavebních předpisů, vydávaných od poloviny 18. století a doplněných o nová ustanovení, je stavební řád nazvaný Řád stavební pro města království Českého a pro širé kraje neb dědiny, který vyhlásilo …

Stavební řád pro výstavby domů, Stavební zákon Pokračovat ve čtení »

Průvlak, podvlak Masivní trám podpírající stropní konstrukci. Původně byl položený středem stropu pod trámy po celé délce stavby. V 19. a 20. století pak především v obytné části, ve světnici. Někdy byl uprostřed rozpětí průvlak podepřen dřevěným sloupem. Na horní volnou plochu průvlaku se odkládaly drobné předměty, knihy a různé písemnosti. Plocha průvlaku byla zdobena …

Průvlak pod stropními trámy Pokračovat ve čtení »