Krajinné památkové zóny

Seznam 19 krajinných památkových zón v ČR – Lednicko-Valtický areál, Novohradsko, Plasko, Valečsko, Vranovsko-Bítovsko aj. Na území České republiky v současnosti nalezneme 19 krajinných památkových zón (KPZ). Krajinné památkové zóny jsou evidovány v ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP), který spravuje Národní památkový ústav. mapa: Krajinná památková zóna Zhruba uprostřed mapy obec Osov s barokním zámkem, …

Krajinné památkové zóny v ČR – Lednicko-Valtický areál, Novohradsko, Orlicko, Plasko a bojiště bitev Pokračovat ve čtení »

Krajinné památkové zóny – ochrana přírody, sídel a staveb S ohledem na mimořádné krajinné či krajinářské hodnoty a hodnoty urbanistické je smyslem prohlášení více či méně rozsáhlého území za krajinnou památkovou zónu plošná ochrana části krajiny (tzv. krajinný segment)a historického prostředí. foto: Lednicko-Valtický areál Hraniční zámeček z 1. poloviny 19. století postavený na historické hranici …

Ochrana přírody, sídel a staveb formou krajinných památkových zón, pozemkové a stavební úpravy Pokračovat ve čtení »

Krajinná památková zóna – typy krajiny, kolonizace a kompozice Krajinnou památkovou zónou (KPZ) rozumíme větší či menší území zahrnující sídelní útvary a ucelené krajinné celky, jejichž dnešní podoba byla podstatnou měrou kultivována i formována historickou činností člověka a zasluhuje památkovou ochranu. foto: Zemědělská krajina s alejemi Krajinná památková zóna Osovsko tvoří zemědělsky obhospodařované plochy s …

Krajinná památková zóna – typy kulturní krajiny – zemědělská, komponovaná, bojiště bitev Pokračovat ve čtení »