Povrchy, dlažba a krytina

Hliněná mazanina stěn a stropů dřevěných staveb Použití hlíny bylo (nejen) na stavbách lidové architektury velmi časté a to i v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Hliněná mazanina nanášená na roubené stavby podstatnou měrou snižovala jejich vysoké požární riziko. U roubených stěn náleží mazanina k jednomu z nejstarších způsobů povrchové úpravy, přičemž slouží jako podklad pro …

Hliněná mazanina stěn a stropů dřevěných staveb Pokračovat ve čtení »

Keramická dlažba podlahy – keramické dlaždice, pokládka a rozměry V interiérech staveb byly keramické dlaždice používány na místě dřívějšího užití kamenné dlažby. U domů, výměnku či chalup se ponejvíce jednalo o prostor vstupní síně a částečně světnice. foto: Vnitřní dlažba obytné stavby Čtvercové keramické dlaždice použité ve vstupní síni výměnku. Zadní část síně za klenutým …

Keramická dlažba – vnitřní dlažba síně, kuchyně a světnice domu, speciální dlaždice – půdovky Pokračovat ve čtení »

Cihelná dlažba podlahy – dlažba z cihel, pokládka a rozměry Na vnitřní dlažbu domu nebo výměnku se vedle staršího užití neopracovaného či opracovaného kamene užívaly především pálené cihly různého způsobu kladení. Vnitřní dlažba z pálených cihel Pálené cihly představují nejjednodušší variantu vnitřní dlažby vyrobené z keramického střepu. Jsou pokládány zpravidla největší plochou naležato za účelem …

Cihelná dlažba – vnitřní dlažba domu z pálených cihel, pokládka dlažby v síni a na schody Pokračovat ve čtení »

Pokládka dřevěné podlahy – podlaha světnice s dlažbou kolem kamen Kromě styku podlahy s obvodovými stěnami vyznačujícím se zvýšeným rizikem vlhkosti nebyla dřevěná podlaha pokládána ani v místě otopného zařízení. Zde bylo hlavním důvodem zvýšené riziko požáru. foto: Dlažba v kuchyňském koutu Nespalná provedení podlahy vydlážděním kuchyňského koutu. Důvodem je snížení požárního rizika kuchyňského zařízení.Lokalita …

Pokládka podlahy u kamen a sporáku, protipožární úprava s použitím cihel, dlaždic nebo plechu Pokračovat ve čtení »

Pokládka dřevěné podlahy – podlaha domu a ochrana proti vlhkosti Dřevěné podlahy byly nejdříve pokládány v obytných prostorách náročnějších staveb (např. vodní mlýny)a ve světnicích domů bohatších zemědělských usedlostí s vyjímkou kuchyňského koutu. foto: Dřevěná podlaha ve světnici Dřevěná podlaha z fošen opatřených nátěrem. Po obvodě světnice proveden dlážděný pás zabraňující vlhnutí podlahy od obvodových …

Pokládka podlahy v domě a ochrana proti zemní vlhkosti – cihly, dlaždice a krycí lišty Pokračovat ve čtení »

Dřevěné podlahy z prken – konstrukce a provádění prkenné podlahy Historický vývoj dřevěných podlah souvisí s opracováním dřeva i typem spojovacích prostředků. Staršími jsou fošnové podlahy připevňované kolíky a mladší s použitím menších prken a hřebíků. foto: Dřevěná podlaha domu Podlaha z hladce opracovaných prken prkny přibitých hřebíky. Vpravo dole část podlahy z fošen připevněných …

Dřevěné podlahy z prken – násyp, polštáře a fošny, hřebíky a podlahové lišty Pokračovat ve čtení »

Dřevěné podlahy z fošen – vlastnosti, výhody a pokládka podlahy Podlahou rozumíme vodorovnou pochozí část vnitřních prostor, která může spočívat přímo na rostlém terénu nebo na stropní konstrukci podsklepených či patrových staveb. Staršími jsou podlahy z fošen a mladšími podlahy prkenné. Vlastnosti a výhody dřevěné podlahy Kromě nezbytné odolnosti vůči provozu byly na podlahy obytných …

Dřevěné podlahy z fošen – pokládka fošnové podlahy, násyp, polštáře a fošny připevněné kolíky Pokračovat ve čtení »

Bílení a konzervace staveb – povrchová úprava roubených stěn Bílení vápenným nátěrem se nemuselo omezovat pouze na vodorovné spáry mezi trámy a trámová čela, ale mohlo být podstatně většího rozsahu. Dokladem tohoto jsou roubené domy s obílenými stěnami rovněž z vnější strany. foto: Bílení roubených stěn vápnem Přízemní domy s roubenými stěnami opatřenými bílením vápenným …

Vápenné a konzervační nátěry na dřevo – bílení stěn historických dřevostaveb a konzervace dřeva Pokračovat ve čtení »

Spáry roubených staveb – výplně spár mezi trámy a nátěry S výjimkou stodol má většina roubených staveb z tepelně-technických důvodů vyplněny vodorovné spáry mezi trámy. V některých případech je výplň spár obílena za účelem dosažení většího konstrastu nebo z jiného důvodu. foto: Bílení spár mezi trámy Roubený přízemní dům se spárami vyplněnými hliněnou mazaninou opatřenou …

Roubené stavby a spáry mezi trámy – výplň a utěsnění vodorovných spár, bílení vápenným nátěrem Pokračovat ve čtení »

Konzervace a bílení srubu – povrchová úprava roubených stěn Historické stavby byly často opatřovány vnějším a vnitřním vápenným nátěrem, někdy v kombinaci s dalšími vrstvami povrchové úpravy. Vápenný nátěr plnil účelovou i estetickou funkci. Bílení stěn vápenným nátěrem Mezi nejstarší a zdaleka nejčastější povrchovou úpravu staveb přitom náleželo bílení vápenným nátěrem. Vápenný nátěr plnící též …

Vápenný nátěr na stavby – bílení stěn vápnem a estetická, hygienická i ochranná funkce nátěru Pokračovat ve čtení »