pozemkové a stavební parcely

Pozemek a parcela Parcela Geometrické zobrazení pozemku v technickohospodářské (dříve katastrální) mapě. Označuje se parcelním číslem (lit. 016: V. Frolec, str. 153). doplnit: viz katastrální zákon, rozdíl mezi parcelou a pozemkem – používá se různě, pojmy Stavební parcela, Pozemková parcela Pozemek doplnit Parcelace pozemků 1. Rozdělování pozemků na stavební místa podle zastavovacího plánu. 2. Dělení …

Parcela nebo pozemek, stavební a pozemková parcela, katastrální mapy Pokračovat ve čtení »

Ochrana památkových rezervací – úpravy prostředí a staveb, rozvoj obce S ohledem na mimořádné urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru nebo jeho části za památkovou rezervaci plošná ochrana území a historického stavební fondu. foto: Ochrana památkové rezervace Nesnadnost ochrany je patrná zejména u obcí v blízkosti měst nebo přírodně hodnotném prostředí, s …

Ochrana památkové rezervace – podmínky pro úpravy objektů a prostranství, rozvoj a novostavby Pokračovat ve čtení »

Usedlosti středních Čech – stavební parcela a zemědělská usedlost Základní skladebnou a hospodářskou jednotkou vesnice založené v nížinné poloze středních Čech je zemědělská usedlost. Parcely a usedlosti foto: Zemědělská usedlost Samostatnou hospodářskou jednotku vesnice reprezentuje zemědělská usedlost tvořené domem a hospodářskými stavbami.Nosálov, okres Mělník, Foto: © MaČe • fotogalerie Zemědělské usedlosti se vyznačují poměrně ustáleným …

Zemědělské usedlosti středních Čech, tvar a velikost stavební parcely Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí okrouhlou – radiální plužina a stavební parcely okrouhlice Vrcholně středověké návesní vesnice založené v původně zalesněném terénu se často vyznačují návsí okrouhlého tvaru. Centrálnímu půdorysu odpovídá rovněž lineární lánová plužina s radiálně uspořádanými polními lány. Dostředným uspořádáním se vyznačují rovněž samotné zemědělské usedlosti včetně zahrad. foto: Vesnice s okrouhlou návsí Příklady vesnic …

Návesní vesnice s okrouhlou návsí – půdorys návsi a zakládání okrouhlic, stavební parcely a usedlosti Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí víceúhlou – polygonální náves a lineární lánová plužina Mezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého (čtverec, obdélník) či jiného tvaru (trojúhleník, lichoběžník). Těmto často odpovídá do jisté míry pravidelná lineární lánová plužina se souběžnými polními lány. foto: Vesnice s pravoúhlou návsí Příklady vesnic s návsi …

Návesní vesnice s víceúhlou návsí – rozměření návsi a stavební parcely, cesty, usedlosti a lánová plužina Pokračovat ve čtení »