kostely

Dřevěné městečko v Rožnově – areál městských a vesnických staveb Nejstarší areál a zároveň i prohlídkový okruh skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm představuje tzv. Dřevěné městečko, teprve později takto pojmenované. Dobou svého založení je nejstarším středoevropským muzeem v přírodě. foto: Dřevěné městečko Měšťanský Billův dům původem z rožnovského náměstí a volná kopie kostela z Větřkovic …

Dřevěné městečko – areál městských a vesnické staveb a prohlídkový okruh skanzenu Rožnov pod Radhoštěm Pokračovat ve čtení »

Pavlov – jihomoravská vesnice v CHKO Pálava Obec Pavlov leží pod Pavlovskými vrchy, strmě se zdvihajícími z prostoru Dyjsko-svrateckého úvalu od Mikulova až k Dolním Věstonicím. Níže položené území je v současnosti zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny. mapa: Pavlov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1825, zachycující vinařskou obec tvořenou přsevážně zděnými objekty usedlostí a …

Pavlov v CHKO PÁLAVA – obec s vinicemi a hrady, usedlosti a domky, vinařské domy a sklepy Pokračovat ve čtení »

Kulturní památky v ČR – nemovité a movité kulturní památky V současné době je na území České republiky prohlášeno za kulturní památku kolem 40 tisíc nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů, reprezentovaných především hodnotnými historickými stavbami z prostředí naší krajiny a historických sídel. foto: Kulturní památky Kulturními památkami jsou rovněž jednotlivé usedlosti na návsi …

Kulturní památky ČR – hrady a zámky, paláce a domy, církevní památky, lidové stavby, mobiliář Pokračovat ve čtení »

Stavební památky a mobiliář – hradiště, hrady, kláštery, zámky, kostely Vedle národních kulturních památek reprezentujících Prahu, Brno a Ostravu zastoupena řada dalších lokalit. Mezi těmito vyniká ojedinělý soubor českých, moravských i slezských hradů a zámků včetně mobiliáře. Dále rovněž hradiště, kláštery a kostely, technické stavby i stavby lidové architektury. foto: Hrady a zámky Vodní hrad …

Hrady a zámky v ČR a další národní kulturní památky – pevnosti, kláštery a kostely, hradiště Pokračovat ve čtení »

Osídlení středních Čech – středověká kolonizace Hustotu osídelní v průběhu raně středověkého období dokládají předrománské a románské stavby. Vlastní půdorysná struktura vesnických sídel včetně lokace je však až vrcholně středověkého původu. Raně středověké osídlení Převážná část regionu středních Čech náleží k velmi starému sídelnímu území, vyznačujícímu se poměrně hustým osídlením již v období raného středověku. …

Osídlení středních Čech ve středověku – kolonizace a sídelní síť, románské kostely Pokračovat ve čtení »

Raný středověk a osídlení a stavby v době románské Románské období spadající do doby raného středověku vymezujeme na našem území 11. až 1. třetinou 13. století. Slohové stavby zastoupené dochovanými kostely již plně charakterizuje románský sloh, dokládající kulturní orientaci na umění římské říše (Řím – Roma). Vnitřní kolonizace a románské kostely foto: Románské stavby Březno …

Raný středověk – vnitřní kolonizace a románské kostely, archeologické průzkumy a světské stavby Pokračovat ve čtení »

Křesťanství a architektura – předrománské kostely, rotundy a kláštery Období kolem přelomu 1. tisíciletí n.l. je na našem území charakterizováno formováním přemyslovského státu a předrománskou architekturou. Z tohoto období pocházejí i naše nejstarší dochované stavby, zastoupené kostely, rotundami a kláštery. Předrománské sakrální stavby foto: Hradiště a knížecí sídlo Naše nejstarší stavba dochovaná v architektonické formě …

Křesťanství a formování státu – kostely, rotundy a kláštery z předrománského období Pokračovat ve čtení »