Stavební prvky a spoje

Patník, úkolník, milník, rozcestník, výstražník, mezník, hraničník nebo označník? Patník je kámen různé funkce a umístění, podle kterých se může lišit i běžně používaný název. Patník u stavby Ochranný kámen na rozích budov nebo vjezdových bran, u vrat do stodoly, průjezdu nebo hospodářského dvora apod. (lit. 016: V. Frolec, str. 155/doplněno). Dvojice protilehle umístěných patníků …

Patník na rozích staveb nebo u vrat, též úkolník Pokračovat ve čtení »

Průvlak, podvlak Masivní trám podpírající stropní konstrukci. Původně byl položený středem stropu pod trámy po celé délce stavby. V 19. a 20. století pak především v obytné části, ve světnici. Někdy byl uprostřed rozpětí průvlak podepřen dřevěným sloupem. Na horní volnou plochu průvlaku se odkládaly drobné předměty, knihy a různé písemnosti. Plocha průvlaku byla zdobena …

Průvlak pod stropními trámy Pokračovat ve čtení »

Krajinka, krajina ve významu řeziva nebo zemského povrchu 1. „Prkno“ z okraje kulatiny, jehož jedna strana zůstává oblá (tj. neopracovaná) (lit. 016: V. Frolec, str. 100/upraveno) 2. Zemský povrch různé geomorfologie a druhové skladby vegetace v závislosti na klimatickém pásu a nadmořské výšce, charakterizován různou intenzitou kulturních prvků a zásahů souvisejících s dlouhodobou nebo krátkodobou …

Prkno – stavební prvek ze dřeva, slabší než fošny, na podlahy a prkenné bednění stěn a štítů Pokračovat ve čtení »

Šindel a šindelová krytina na střechu, stěny i štíty (z německého die Schindel, též Schindeldach, kde dach je střecha) Krytina z úzkých dřevěných prkének, které byly opatřené na jedné straně drážkou, na druhé straně ostřím. Šindele se používalo na krytí střech lidových staveb v lesnatých horských a podhorských krajích (Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, Jizerské Hory, …

Šindelová krytina je krytina ze dřeva, používaná v horských krajích a na významných stavbách Pokračovat ve čtení »

Balustráda je zábradlí ze sloupků nebo kuželek z kamene, cihel i dřeva Zábradlí složené ze sloupků či kuželek (balustrů) (lit. 016: V. Frolec, str. 15). (z francouzštiny balustrade, tj. brlení, hrazení, zábradlí, též parapet či vojensky předprseň; ochranná zeď) Kamenná balustráda Zábradlí provedené z kamenicky opracovaných prvků – profilovaných kuželek, vynášejících zpravidla deskové madlo provedené …

Balustráda – zábradlí z profilovaných sloupků či kuželek, kamenné, cihelné a dřevěné balustrády Pokračovat ve čtení »

Architráv je vodorovný konstrukční prvek na sloupech nebo pilířích (z řečtiny archi = přední, horní + latinsky trabs = kláda, břevno) V antickém i pozdějším stavitelství vodorovný konstrukční prvek spočívající přímo na sloupech nebo pilířích. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných lodžií a má funkci dekorativní (lit. 016: V. Frolec, str. 11/termín vodorovný článek …

Architráv – vodorovný konstrukční prvek z kamene nebo dřeva (kulatina, fošny, trámy) Pokračovat ve čtení »