Stavební prvky a spoje

Patník, úkolník, milník, rozcestník, výstražník, mezník, hraničník nebo označník? Patník je kámen různé funkce a umístění, podle kterých se může lišit i běžně používaný název. Patník u stavby Ochranný kámen na rozích budov nebo vjezdových bran, u vrat do stodoly, průjezdu nebo hospodářského dvora apod. (lit. 016: V. Frolec, str. 155/doplněno). Dvojice protilehle umístěných patníků …

Patník na rozích staveb nebo u vrat, též úkolník Pokračovat ve čtení »

Průvlak, podvlak Masivní trám podpírající stropní konstrukci. Původně byl položený středem stropu pod trámy po celé délce stavby. V 19. a 20. století pak především v obytné části, ve světnici. Někdy byl uprostřed rozpětí průvlak podepřen dřevěným sloupem. Na horní volnou plochu průvlaku se odkládaly drobné předměty, knihy a různé písemnosti. Plocha průvlaku byla zdobena …

Průvlak pod stropními trámy Pokračovat ve čtení »

Kláda, kuláč nebo poval? Použití na roubené stavby i včelí úly V širším slova smyslu kmen stromu po opracování, různé délky a profilu. Klády se na stavbách používaly především ve formě kuláčů či povalů, a to převážně na stěny i stropy roubených staveb. Rozlišit můžeme kuláč (nehraněný), půlkuláč (zčásti hraněný) a trám (hraněný, tj. ztesán …

Kláda, kuláč nebo poval? Použití na roubené stavby i včelí úly Pokračovat ve čtení »

Trámek – význam a použití na roubených, drážkových a hrázděných stavbách Krátký trám, použitý ve stavbně. Nejčastěji mezi okny nebo tvořící starší tzv. trámkové zárubně okenních a dveřních otvorů. Po délce úhlopříčně půlené trámky byly používány rovněž na schodišťové stupně (MaČe). Paždík Vodorovný spojovací trámek v dřevěné konstrukci, který odděluje okenní či dveřní otvory nebo …

Trámek – význam a použití na roubených, drážkových a hrázděných stavbách Pokračovat ve čtení »

Pásek je prvek sloužící ztužení rámové konstrukce Krátký šikmý trámek v horní třetině sloupku, ztužující jeho spojení s vodorovným prvkem (ližinou, vaznicí apod.) na sloupku uloženým. Pásek zároveň rozšiřuje nosnou plochu sloupku a zejména snižuje volné rozpětí vodorovného prvku. Pásek je do sloupku i do ližiny (příp. vaznice) zapuštěn jednoduchým čepem, může však být u …

Pásek pro ztužení rámové konstrukce, ližinový a prahový pásek Pokračovat ve čtení »

Bidlo je dřevěná tyč, žerď pod stropem světnice nebo kulatina spojující stěny dymné jizby 1. Dlouhá dřevěná tyč; v poměru k délce velmi malého průřezu, slouží k některým pracovním úkonům; 2. Žerď vodorovně zavěšena pod stropem u topeniště (nebo jinde), sloužící k sušení a zavěšování prádla a oděvů. Nejčastěji bývá umístěna ve světnici (jižbě) a …

Bidlo je dřevěná tyč, žerď pod stropem světnice nebo kulatina spojující stěny dymné jizby Pokračovat ve čtení »

Vaznice nebo ližina je vodorovný trám v dřevěné konstrukci, nejčastěji rámu vč. krovu 1. Podélně uložený trám v konstrukci krovu. U krovu se stolicemi nese hambálky a u vaznicového krovu přímo samotné krokve; přičemž namísto tlačených hambálků přebírají funkci tažené kleštiny. 2. Ližina (J. Vařeka, str. 245/doplněno). Kobyla, kobylka 1. Překřížená dřeva zpevňující u hřebenu …

Vaznice nebo ližina je vodorovný trám v dřevěné konstrukci, nejčastěji rámu vč. krovu Pokračovat ve čtení »

Krajinka, krajina ve významu řeziva nebo zemského povrchu 1. „Prkno“ z okraje kulatiny, jehož jedna strana zůstává oblá (tj. neopracovaná) (lit. 016: V. Frolec, str. 100/upraveno) 2. Zemský povrch různé geomorfologie a druhové skladby vegetace v závislosti na klimatickém pásu a nadmořské výšce, charakterizován různou intenzitou kulturních prvků a zásahů souvisejících s dlouhodobou nebo krátkodobou …

Prkno – stavební prvek ze dřeva, slabší než fošny, na podlahy a prkenné bednění stěn a štítů Pokračovat ve čtení »