Stavební prvky a spoje

Patník, úkolník, milník, rozcestník, výstražník, mezník, hraničník nebo označník? Patník je kámen různé funkce a umístění, podle kterých se může lišit i běžně používaný název. Patník u stavby Ochranný kámen na rozích budov nebo vjezdových bran, u vrat do stodoly, průjezdu nebo hospodářského dvora apod. (lit. 016: V. Frolec, str. 155/doplněno). Dvojice protilehle umístěných patníků …

Patník na rozích staveb nebo u vrat, též úkolník Pokračovat ve čtení »

Průvlak, podvlak Masivní trám podpírající stropní konstrukci. Původně byl položený středem stropu pod trámy po celé délce stavby. V 19. a 20. století pak především v obytné části, ve světnici. Někdy byl uprostřed rozpětí průvlak podepřen dřevěným sloupem. Na horní volnou plochu průvlaku se odkládaly drobné předměty, knihy a různé písemnosti. Plocha průvlaku byla zdobena …

Průvlak pod stropními trámy Pokračovat ve čtení »

Kláda, kuláč nebo poval? Použití na roubené stavby i včelí úly V širším slova smyslu kmen stromu po opracování, různé délky a profilu. Klády se na stavbách používaly především ve formě kuláčů či povalů, a to převážně na stěny i stropy roubených staveb. Rozlišit můžeme kuláč (nehraněný), půlkuláč (zčásti hraněný) a trám (hraněný, tj. ztesán …

Kláda, kuláč nebo poval? Použití na roubené stavby i včelí úly Pokračovat ve čtení »

Trámek – význam a použití na roubených, drážkových a hrázděných stavbách Krátký trám, použitý ve stavbně. Nejčastěji mezi okny nebo tvořící starší tzv. trámkové zárubně okenních a dveřních otvorů. Po délce úhlopříčně půlené trámky byly používány rovněž na schodišťové stupně (MaČe). Paždík Vodorovný spojovací trámek v dřevěné konstrukci, který odděluje okenní či dveřní otvory nebo …

Trámek – význam a použití na roubených, drážkových a hrázděných stavbách Pokračovat ve čtení »

Krajinka, krajina ve významu řeziva nebo zemského povrchu 1. „Prkno“ z okraje kulatiny, jehož jedna strana zůstává oblá (tj. neopracovaná) (lit. 016: V. Frolec, str. 100/upraveno) 2. Zemský povrch různé geomorfologie a druhové skladby vegetace v závislosti na klimatickém pásu a nadmořské výšce, charakterizován různou intenzitou kulturních prvků a zásahů souvisejících s dlouhodobou nebo krátkodobou …

Prkno – stavební prvek ze dřeva, slabší než fošny, na podlahy a prkenné bednění stěn a štítů Pokračovat ve čtení »

Pálená taška Plochá ohnivzdorná tvarovka pro skládanou krytinu. Může být vyrobená z různého materiálu, podle kterého je rozlišena taška: keramická cementová skleněná betonová Různý je rovněž tvar, jehož základem je obdélník odlišného způsobu zakončení: segmentový okraj (bobrovka) půlkruhový okraj rovný okraj se zaoblenými rohy zešikmený okraj do tvaru „V“ (např. Strážnicko) Podle povrchu můžeme rozlišit …

Pálená taška, falcovka, bobrovka atd. – plochá keramická tvarovka pro skládanou střešní krytinu Pokračovat ve čtení »

Pálená cihla je kusový stavební materiál vyrobený z hlíny Stavební materiál, který postupně vytlačil nepálené cihly a jiné způsoby budování stěn, zejména z hořlavého materiálu. Výroba cihel Protože požárové řády zakazovaly stavět domy ze dřeva, bylo dvorským dekretem z r. 1789 poddaným nejprve přiznáno právo užívat horniny, zeminu a uhlí z vlastních pozemků a roku …

Pálená cihla je kusový stavební materiál vyrobený z hlíny Pokračovat ve čtení »

Konzola nebo krakorec? Nosný prvek podpírající část stavby nebo její výzdoby Nosný konstrukční prvek vynášející převislou část stavby nebo architektonické či sochařské výzdoby průčelí. V některých případech je tvořen i více prvky, umístěnými nad sebou a zpravidla odstupňovanými, s největším vyložením v horní části. (MaČe) Konzola 1. Nosný kamenný nebo dřevěný článek vysunutý vodorovně nebo …

Konzola nebo krakorec? Nosný prvek podpírající část stavby nebo její výzdoby. Pokračovat ve čtení »