Stavební prvky a spoje

Patník, úkolník, milník, rozcestník, výstražník, mezník, hraničník nebo označník? Patník je kámen různé funkce a umístění, podle kterých se může lišit i běžně používaný název. Patník u stavby Ochranný kámen na rozích budov nebo vjezdových bran, u vrat do stodoly, průjezdu nebo hospodářského dvora apod. (lit. 016: V. Frolec, str. 155/doplněno). Dvojice protilehle umístěných patníků …

Patník na rozích staveb nebo u vrat, též úkolník Pokračovat ve čtení »

Kláda, kuláč nebo poval? Použití na roubené stavby i včelí úly V širším slova smyslu kmen stromu po opracování, různé délky a profilu. Klády se na stavbách používaly především ve formě kuláčů či povalů, a to převážně na stěny i stropy roubených staveb. Rozlišit můžeme kuláč (nehraněný), půlkuláč (zčásti hraněný) a trám (hraněný, tj. ztesán …

Kláda, kuláč nebo poval? Použití na roubené stavby i včelí úly Pokračovat ve čtení »

Trámek – význam a použití na roubených, drážkových a hrázděných stavbách Krátký trám, použitý ve stavbně. Nejčastěji mezi okny nebo tvořící starší tzv. trámkové zárubně okenních a dveřních otvorů. Po délce úhlopříčně půlené trámky byly používány rovněž na schodišťové stupně (MaČe). Paždík Vodorovný spojovací trámek v dřevěné konstrukci, který odděluje okenní či dveřní otvory nebo …

Trámek – význam a použití na roubených, drážkových a hrázděných stavbách Pokračovat ve čtení »

Pásek je prvek sloužící ztužení rámové konstrukce Krátký šikmý trámek v horní třetině sloupku, ztužující jeho spojení s vodorovným prvkem (ližinou, vaznicí apod.) na sloupku uloženým. Pásek zároveň rozšiřuje nosnou plochu sloupku a zejména snižuje volné rozpětí vodorovného prvku. Pásek je do sloupku i do ližiny (příp. vaznice) zapuštěn jednoduchým čepem, může však být u …

Pásek pro ztužení rámové konstrukce, ližinový a prahový pásek Pokračovat ve čtení »

Spojovací materiál a prvky na dřevo- hmoždíky, kolíky, hřeby, kramle, svorníky Spojovací prostředky na dřevo Hřebík, hřeb Dřevěný nebo Hmoždík Dřevěná nebo kovová vložka do zářezů nebo na tesařské spoje mezi trámy, brání jejich vzájemnému posunu (J. Vařeka, str. 63/). Hmoždinky přenášejí zejména smykové síly, používají se například v konstrukcí roštů. V současnosti se vyrábějí …

Spojovací materiál a prvky na dřevo- hmoždíky, kolíky, hřeby, kramle, svorníky Pokračovat ve čtení »

Bidlo je dřevěná tyč, žerď pod stropem světnice nebo kulatina spojující stěny dymné jizby 1. Dlouhá dřevěná tyč; v poměru k délce velmi malého průřezu, slouží k některým pracovním úkonům; 2. Žerď vodorovně zavěšena pod stropem u topeniště (nebo jinde), sloužící k sušení a zavěšování prádla a oděvů. Nejčastěji bývá umístěna ve světnici (jižbě) a …

Bidlo je dřevěná tyč, žerď pod stropem světnice nebo kulatina spojující stěny dymné jizby Pokračovat ve čtení »

Makovice ze dřeva, hlíny, kovu nebo skla, koule nebo sloupek ve vrcholu štítu nebo na věži či lucerně 1. Dutá kovová koule upevněná na hrotnici věže, vkládají se do ní pamětní záznamy. 2. U lidových domů se dřevěná makovice, často dekorativně vyřezávaná nebo soustruhovaná, upevňovala ve vrcholu štítu nad kabřincem (pamětní záznamy se vkládaly do …

Makovice ze dřeva, hlíny, kovu nebo skla, koule nebo sloupek ve vrcholu štítu nebo na věži či lucerně Pokračovat ve čtení »

Vaznice nebo ližina je vodorovný trám v dřevěné konstrukci, nejčastěji rámu vč. krovu 1. Podélně uložený trám v konstrukci krovu. U krovu se stolicemi nese hambálky a u vaznicového krovu přímo samotné krokve; přičemž namísto tlačených hambálků přebírají funkci tažené kleštiny. 2. Ližina (J. Vařeka, str. 245/doplněno). Kobyla, kobylka 1. Překřížená dřeva zpevňující u hřebenu …

Vaznice nebo ližina je vodorovný trám v dřevěné konstrukci, nejčastěji rámu vč. krovu Pokračovat ve čtení »

Krajinka, krajina ve významu řeziva nebo zemského povrchu 1. „Prkno“ z okraje kulatiny, jehož jedna strana zůstává oblá (tj. neopracovaná) (lit. 016: V. Frolec, str. 100/upraveno) 2. Zemský povrch různé geomorfologie a druhové skladby vegetace v závislosti na klimatickém pásu a nadmořské výšce, charakterizován různou intenzitou kulturních prvků a zásahů souvisejících s dlouhodobou nebo krátkodobou …

Prkno – stavební prvek ze dřeva, slabší než fošny, na podlahy a prkenné bednění stěn a štítů Pokračovat ve čtení »