domové typy

Alpský dům se širokým průčelím a nízkou střechou, též Volarský dům Souborné označení pro lidový dům v alpské oblasti. Z hlediska stavebního materiálu jde převážně o vyspělou roubenou a kamennou architekturu. Na jednotlivých územích má alpský dům své regionální zvláštnosti. V České republice zasahuje okrajově v oblasti Šumavy (Volary a okolí). Považuje se za samostatný …

Alpský dům – lidový dům původem z Alp, zasahující na Šumavu, se širokým průčelím a nízkou střechou Pokračovat ve čtení »

Domy východní Moravy a Slezska – roubený nebo zděný dům v Beskydech a Bílých Karpatech Základní domový typ východní Moravy a Slezska v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd (na území dnešní ČR) se vyznačuje přízemním řešením. Výjimkou mohou být patrové stavby některých fojtství. Trojdílné dispozice domů jsou převážně komorového typu, místy se však vyskytuje i …

Domy východní Moravy a Slezska – roubený nebo zděný dům v Beskydech a Bílých Karpatech Pokračovat ve čtení »

Domy severní Moravy a Slezska – přízemní roubený nebo zděný severomoravský a slezský dům Základní domový typ severní Moravy a Slezska (té části, která dnes náleží k ČR s výjimkou Moravskoslezských a Slezských Beskyd popisovaných samostatně) se vyznačuje přízemním řešením a dispozicí chlévního, komoro-chlévního nebo komorového typu. doplnit foto: Přízemní roubené a zděné domy severní …

Domy severní Moravy a Slezska – přízemní roubený nebo zděný severomoravský a slezský dům Pokračovat ve čtení »

Domy střední Moravy – dřevěný, hliněný a cihelný dům na Hané Základní typ domu střední Moravy je přízemního, polopatrového nebo patrového uspořádání. Z hlediska umístění domu převažuje okapová orientace, přičemž v rámci této rozlišujeme komorový a špýcharový dům. doplnit foto: Přízemní, polopatrové a patrové domy střední Moravy, jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden …

Domy střední Moravy – přízemní, polopatrový a patrový dřevěný, hliněný a cihelný dům na Hané Pokračovat ve čtení »

Domy východních Čech – regiony, typy a formy východočeských domů Základní domový typ východních Čech se vyznačuje přízemním řešením a štítovou orientací vůči veřejnému prostoru návsi nebo ulice. Domy jsou zpravidla komorové dispozice, tj. s komorou v zadní hospodářské části domu. foto: Dům východních Čech Přízemní roubené a zděné domy východních Čech a jejich výrazné …

Domy východních Čech – přízemní roubený dům v kožichu a zděný dům Pokračovat ve čtení »

Domy severovýchodních Čech – regiony, typy a formy severovýchodočeských domů Základní domový typ v oblasti severovýchodních Čech se vyznačuje přízemním uspořádáním. Dispoziční uspořádání domů je komorového a v pohraničí komoro-chlevního nebo chlévního typu. foto: Dům severovýchodních Čech Přízemní roubené a zděné domy severovýchodních Čech a jejich výrazné dobové formy.Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy …

Domy severovýchodních Čech – přízemní dům roubené, krčkové a zděné konstrukce Pokračovat ve čtení »

Domy severních Čech – regiony, typy a formy severočeských domů Základní typ domu severních Čech je nejpozději od 17. století patrového uspořádání s výjimkou oblastí na severovýchodě (Krkonoše, Jizerské hory, Pojizeří). Z hlediska dispozice domu se jedná o domy komorového a v pohraničí chlévního typu. foto: Dům severních Čech Roubené a poloroubené domy severních Čech …

Domy severních Čech – roubený, kombinovaný a zděný severočeský patrový dům Pokračovat ve čtení »

Domy severozápadních Čech – regiony, typy a formy severozápadočeských domů Základní domový typ severozápadních Čech je pravděpodobně od přelomu 16. a 17. století patrového řešení, s výjimkou domů sociálně nejslabších vrstev obyvatel. Dispozice domu je komorového a v pohraniční chlévního typu. foto: Dům severozápadních Čech Patrové roubené, hrázděné a zděné domy severozápadních Čech a jejich …

Domy severozápadních Čech – patrový dům roubené, hrázděné nebo zděné konstrukce Pokračovat ve čtení »

Domy jihozápadních Čech – regiony a typy jihozápadočeských domů Základní domový typ jihozápadních Čech reprezentují domy štítové orientace nebo volněji postavené v horském pohraničním terénu. Domy různého dispozičního typu se vyznačují přízemním uspořádáním, někdy patrové nebo se sklepem v důsledku svažitosti terénu. foto: Dům jihozápadních Čech Roubené a zděné domy jihozápadních Čech a jejich výrazné …

Domy jihozápadních Čech – přízemní dům roubený na Šumavě a zděný dům v Pošumaví Pokračovat ve čtení »

Domy jižních Čech – regiony, typy a formy jihočeských domů Základní domový typ jižních Čech představuje přízemní dům štítové a později též okapové orientace. Domová dispozice je komorového typu a místy rovněž komoro-chlévního typu. foto: Dům jižních Čech Přízemní roubené a zděné domy jižních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na …

Domy jižních Čech – přízemní roubený nebo zděný jihočeský dům Pokračovat ve čtení »