Dřevěné konstrukce

Dřevěné stropy, 2 typy – povalové a trámové stropy, záklopy a podhledy Strop je nosná konstrukce stavby oddělující po výšce jednotlivé prostory, přízemí od podkroví nebo jednotlivá patra. Nejběžnější jsou dřevěné stropy, zpravidla vodorovné a pochozí, opatřené za tímto účelem podlahou. Kromě roubených a hrázděných staveb jsou dřevěné stropy časté i u staveb hliněných nebo …

Dřevěné stropy, 2 typy – povalové a trámové stropy, záklopy a podhledy Pokračovat ve čtení »

Dřevěné schody s trámkovými a deskovými stupni, schodnicové konstrukce schodů a zábradlí na schody Dřevěné schody se kromě samotné konstrukce lišily rovněž opracováním jednotlivých nosných a nesených prvků, na kterých se zásadní měrou podílela práce se dřevem včetně spojů skrze použité tesařské nebo truhlářské nástroje. Vývoj přitom směřoval obdobně jako v případě jiných stavebních konstrukcí …

Dřevěné schody s trámkovými a deskovými stupni, schodnicové konstrukce schodů a zábradlí na schody Pokračovat ve čtení »

Vaznicové krovy a konstrukce vaznicových krovů Nejmladší krovové konstrukce užívané v závěru tradičního vesnického stavitelství představují vaznicové krovy, prováděné často společně s půdními nadezdívkami. Exteriéry staveb a nadezdívky Vaznicové krovy se zabydlují na vesnici od konce 19. století, opět s určitým zpožděním oproti městskému prostředí. Doprovázeny jsou půdními nadezdívkami, které dosti výrazně mění celkový vnější …

Vaznicové krovy – půdní nadezdívky a konstrukce vaznicových krovů – rozpěry, kleštiny, dekorace Pokračovat ve čtení »

Mansardové krovy na střechy škol, far, hospod a zámečků Na stavbách škol, farních úřadů, hospod i zámečků se více něž jinde uplatnila tvarově náročná mansardová střecha. Této odpovídala složitější konstrukce krovu se stolicemi, profilovanými římsami a šindelovou krytinou. Mansardové krovy V typicky barokních mansardových krovech, které se na venkově užívaly na významnějších stavbách (školy, farní …

Mansardové krovy – mansardová střecha školy, fary, hospody či zámečku, štítové a střešní římsy Pokračovat ve čtení »

Hambalkové krovy a konstrukce krovů se sloupky Mezi zdaleka nejrozšířenější typ krovu náleží hambalkové krovy. Hambalků ve funkci rozpěr mezi krokvemi je užíváno rovněž u všech mladších typů krovových soustav s vyjímkou vaznicových krovů. Krokve a vazné trámy Vrcholně středověký původ, doložený častým výskytem v gotických stavbách, má další typ krovu se sloupy až do …

Hambalkové krovy – krov s hambalky mezi krokvemi, sloupky a ztužení krovu Pokračovat ve čtení »

Dřevěné krovy a konstrukce krovů se sloupky Historické krovy jsou výhradně dřevěné a jejich vývoj úzce souvisel s použitým materiálem, jeho opracování i spoji. Mezi nejstarší krovové konstrukce náleží krovy se sloupky po celé výšce stavby. Krov se sloupky Krovy s hřebenovou vaznicí signalizují už charakteristické kůlové jamky po masivních sloupech, odkrývané v osách půdorysů …

Konstrukce sloupkových krovů s hřebenovou vaznicí Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy a podhledy – konstrukce typlových a trámových stropů Rostoucí požadavky na požární odolnost dřevěné konstrukce trámového stropu se vyznačují prováděním jeho polospalných a „nespalných“ variant. Jejich principem je částečné nebo úplné zakrytí nosných trámů stropu. Trámové stropy s protipožární úpravou Trámové stropy s deskovými záklopy se podobně jako starší a jednodušší typy se …

Trámové stropy polospalné – protipožární úprava stropů – omazání a omítnutí, stropní podhledy Pokračovat ve čtení »

Typlové stropy a konstrukce typlových stropů Tzv. typlové stropy řadíme mezi polospalné stropy, přičemž protipožární úprava je tvořena omazáním nebo omítnutím z rubové nebo lícové strany stropu. Typlové stropy omazané nebo omítané Povalové stropy, resp. jejich obdobná varianta, se ve vesnickém stavitelství objevily ještě jednou, v závěru 18. a v 19. století, už jako polospalný …

Typlové stropy – trámy na sraz, úprava proti požáru – kolíky a omazání, rákosová rohož a omítka Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy se sníženým záklopem Kromě běžných trámových stropů se v tesařsky mimořádně vyspělém prostředí severočeských dřevěných měst v 18. století uplatňovala i varianta trámového stropu s nižší konstrukční výškou. Stropy se zapuštěným záklopem Tato zajímavá a technologicky velmi náročná varianta trámového stropu s překládaným deskovým záklopem byla propracovaná do ploššího a jemnějšího vzhledu ve …

Trámové stropy se sníženým záklopem – trámy a záklopové desky, profilace a skladba, násyp Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy se záklopem a konstrukce trámových stropů se záklopy Na spotřebu dřeva náročné povalové stropy nahrazují stropy prováděné již výhradně z opracovaných trámů kladených ve větších vzdálenostech od sebe – trámové stropy. Trámové stropy s deskovým záklopem Na většině našeho území navazovaly mladší stropy na již zmíněný systém starších stropů s příčnými hraněným trámy. …

Trámové stropy spalné – stavby s trámovým stropem a deskový záklop, desky překládané a na sraz Pokračovat ve čtení »