Dřevěné konstrukce

Vaznicové krovy a konstrukce vaznicových krovů Nejmladší krovové konstrukce užívané v závěru tradičního vesnického stavitelství představují vaznicové krovy, prováděné často společně s půdními nadezdívkami. Exteriéry staveb a nadezdívky Vaznicové krovy se zabydlují na vesnici od konce 19. století, opět s určitým zpožděním oproti městskému prostředí. Doprovázeny jsou půdními nadezdívkami, které dosti výrazně mění celkový vnější …

Vaznicové krovy – půdní nadezdívky a konstrukce vaznicových krovů – rozpěry, kleštiny, dekorace Pokračovat ve čtení »

Mansardové krovy na střechy škol, far, hospod a zámečků Na stavbách škol, farních úřadů, hospod i zámečků se více něž jinde uplatnila tvarově náročná mansardová střecha. Této odpovídala složitější konstrukce krovu se stolicemi, profilovanými římsami a šindelovou krytinou. Mansardové krovy V typicky barokních mansardových krovech, které se na venkově užívaly na významnějších stavbách (školy, farní …

Mansardové krovy – mansardová střecha školy, fary, hospody či zámečku, štítové a střešní římsy Pokračovat ve čtení »

Hambalkové krovy a konstrukce krovů se sloupky Mezi zdaleka nejrozšířenější typ krovu náleží hambalkové krovy. Hambalků ve funkci rozpěr mezi krokvemi je užíváno rovněž u všech mladších typů krovových soustav s vyjímkou vaznicových krovů. Krokve a vazné trámy Vrcholně středověký původ, doložený častým výskytem v gotických stavbách, má další typ krovu se sloupy až do …

Hambalkové krovy – krov s hambalky mezi krokvemi, sloupky a ztužení krovu Pokračovat ve čtení »

Dřevěné krovy a konstrukce krovů se sloupky Historické krovy jsou výhradně dřevěné a jejich vývoj úzce souvisel s použitým materiálem, jeho opracování i spoji. Mezi nejstarší krovové konstrukce náleží krovy se sloupky po celé výšce stavby. Krov se sloupky Krovy s hřebenovou vaznicí signalizují už charakteristické kůlové jamky po masivních sloupech, odkrývané v osách půdorysů …

Konstrukce sloupkových krovů s hřebenovou vaznicí Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy a podhledy – konstrukce typlových a trámových stropů Rostoucí požadavky na požární odolnost dřevěné konstrukce trámového stropu se vyznačují prováděním jeho polospalných a „nespalných“ variant. Jejich principem je částečné nebo úplné zakrytí nosných trámů stropu. Trámové stropy s protipožární úpravou Trámové stropy s deskovými záklopy se podobně jako starší a jednodušší typy se …

Trámové stropy polospalné – protipožární úprava stropů – omazání a omítnutí, stropní podhledy Pokračovat ve čtení »

Typlové stropy a konstrukce typlových stropů Tzv. typlové stropy řadíme mezi polospalné stropy, přičemž protipožární úprava je tvořena omazáním nebo omítnutím z rubové nebo lícové strany stropu. Typlové stropy omazané nebo omítané Povalové stropy, resp. jejich obdobná varianta, se ve vesnickém stavitelství objevily ještě jednou, v závěru 18. a v 19. století, už jako polospalný …

Typlové stropy – trámy na sraz, úprava proti požáru – kolíky a omazání, rákosová rohož a omítka Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy se sníženým záklopem Kromě běžných trámových stropů se v tesařsky mimořádně vyspělém prostředí severočeských dřevěných měst v 18. století uplatňovala i varianta trámového stropu s nižší konstrukční výškou. Stropy se zapuštěným záklopem Tato zajímavá a technologicky velmi náročná varianta trámového stropu s překládaným deskovým záklopem byla propracovaná do ploššího a jemnějšího vzhledu ve …

Trámové stropy se sníženým záklopem – trámy a záklopové desky, profilace a skladba, násyp Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy se záklopem a konstrukce trámových stropů se záklopy Na spotřebu dřeva náročné povalové stropy nahrazují stropy prováděné již výhradně z opracovaných trámů kladených ve větších vzdálenostech od sebe – trámové stropy. Trámové stropy s deskovým záklopem Na většině našeho území navazovaly mladší stropy na již zmíněný systém starších stropů s příčnými hraněným trámy. …

Trámové stropy spalné – stavby s trámovým stropem a deskový záklop, desky překládané a na sraz Pokračovat ve čtení »

Dřevěné stropy povalové a trámkové s fošnami Mezi nejstarší dochované stropní konstrukce nejpozději středověkého původu náleží celodřevěné povalové stropy včetně tzv. roubené klenby. Povalové stropy Povalový strop představuje nejstarší známý typ stropu, doložený ze středověku na stavbách všech sociálních vrstev.Svou masivností a skladbou odpovídá tehdy nejobvyklejší (roubené) konstrukci stěn. Povaly a hraněný trám Jeho základní …

Povalové stropy – povaly a středové trámy, mech a hliněná mazanina Pokračovat ve čtení »