Národní kulturní památky

Seznam národních kulturních památek – Bolevec, Dolánky, Hoslovice, Krnín, Ratibořice, Rožnov, Říp, Slup, Úpice, Velká. Lhota aj. V současné době je v ČR prohlášeno za národní kulturní památku 272 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů. Z celkového počtu kolem 40 tisíc prohlášených kulturních památek se jedná zhruba o 0,6 % hmotných kulturních statků, které …

Seznam národních památek ČR – Dlaskův statek, Štáflova chalupa, mlýn Hoslovice, dvůr Bolevec aj. Pokračovat ve čtení »

Stavební památky a mobiliář – hradiště, hrady, kláštery, zámky, kostely Vedle národních kulturních památek reprezentujících Prahu, Brno a Ostravu zastoupena řada dalších lokalit. Mezi těmito vyniká ojedinělý soubor českých, moravských i slezských hradů a zámků včetně mobiliáře. Dále rovněž hradiště, kláštery a kostely, technické stavby i stavby lidové architektury. foto: Hrady a zámky Vodní hrad …

Hrady a zámky v ČR a další národní kulturní památky – pevnosti, kláštery a kostely, hradiště Pokračovat ve čtení »

Národní kulturní památky v ČR – Praha, Brno a Ostrava Národní kulturní památky (NKP) reprezentují nejhodnotnější historické stavby z prostředí historických sídel i krajiny včetně movitých děl. Národními kulturními památkami rozumíme památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP) spravovaném NPÚ. foto: Praha Areál Pražského hradu na Hradčanech s katedrálou sv. Víta. Vlevo kostel …

Národní kulturní památky v ČR – historické centrum Prahy a Brna, průmyslová část Ostravy Pokračovat ve čtení »