krovy

Mladší dřevěné stavby – stěny, stropy, schody a krovy mladší dřevostaveb Mladší stavby postavené ze dřeva se oproti stavbám starším vyznačují menšími průřezy konstrukčních prvků i výraznějším stupněm jejich opracování. Mladší dřevěné stavby z trámů Vývoj dřevěných staveb mladšího data směřuje ke stěnám roubeným ze zcela hraněných trámů pravoúhlého průřezu. Hrázděná konstrukce V západněji položených …

Mladší dřevěné stavby Pokračovat ve čtení »

Lepenec je dřevohliněná konstrukce pod krovem sýpky Dřevěná a hliněná konstrukce, budovaná v některých oblastech zejména pod krovem zděných sýpek (ať už samostatných nebo umístěných v domech) jako tepelná a protipožární izolace, příbuzná se starobylou konstrukcí roubené valené klenby. Izolační hliněná mazanina je nesena fošnami či poválky, uloženými buď v podélném, vaznicovém směru (v těchto …

Lepenec je konstrukce ze dřeva a hlíny pod krovem sýpek Pokračovat ve čtení »

Mladší zděné stavby – klenby, stropy a krovy zděných staveb Pro zděné stavby mladšího data je charakteristické použití pálených cihel přinášejích v kombinaci s kovovými táhly snížení síly zdiva i snížení výšky stále častějších kleneb. Mladší stavby z pálených cihel Mladší vrstva zděných staveb je provedená z pálených cihel použitými především pro stavbu obvodových a …

Zděné stavby mladšího data – cihelné stěny a klenby či trámové stropy, krovy a těžká střešní krytina Pokračovat ve čtení »