zemědělství

Ohrožení venkovského prostředí ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Venkovský prostor na území Čech, Moravy a Slezska je ohrožen především nevhodnými podmínkami pro zemědělství a malé podnikání, ztrátou vztahu k půdě, nevhodnými pozemkovými úpravami a nedostatečnou ochrannou krajinného rázu. Vynucený rozpad tradičního rolnického hospodaření měl za následek nejen proměnu krajinného …

Ohrožení venkova v ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Pokračovat ve čtení »

Zemědělství ČR a stavby – zemědělské plodiny a typy staveb Příklad dvou zeměpisných oblastí ilustrujících vliv pěstovaných zemědělských plodin na podobu venkovského prostředí. Konkrétně se jedná o stavby hospodářských objektů sloužících jejich skladování nebo zpracování. V řadě případů se tyto hospodářské stavby vyznačují ryze regionálním výrazem a podílejí se základní měrou na identitě stavebního prostředí …

Zemědělství v ČR a hospodářské stavby – zemědělské plodiny, krmivo a chov zvířat, typy staveb Pokračovat ve čtení »

Moderní dějiny a naše země v období 19. století Moderní dějiny vymezují odbobí od 19. století do současnosti. První polovinu 19. století nazýváme klasicistním obdobím, zatímco druhá polovina 19. století již představuje historizující období. Dějinám 20. století je věnována samostatná stránka. Zemědělská výroba a klasicismus Mezi léty 1815-1850 vzrostl počet obyvatelstva o 40% a zvýšená …

Moderní dějiny 19.století – zemědělská výroba a klasicismus, průmysl. výroba a rozvoj železnice Pokračovat ve čtení »

Raný novověk a osídlení v době renesance Raný novověk je vymezen dobou od přelomu 15. a 16. století do třicetileté války na počátku 17. století, nazývanou renesanční období. Podnikání šlechty a obilná produkce Již na konci 1. třetiny 16. století se podařilo vyrovnat populační i ekonomické ztráty našich zemí. Zároveň dochází také ke zlepšení životních …

Raný novověk – Podnikání šlechty a obilná produkce, domácí řemeslná výroba, tkalci a skláři Pokračovat ve čtení »

Doba předrománská – Velkomoravská říše a feudální řád Předrománským obdobím označujeme 9. až 11. století našich dějin v raném středověku. Přibližně v době zakládání Velkomoravské říše (1/3 9. stol.) zaniká rodový řád a v důsledku tohoto později mizí i společné vlastnictví půdy. Předrománské období a feudální řád foto: Rekonstrukce staveb Rekonstrukce podoby slovanského srubu v …

Předrománské období – Velkomoravská říše a feudální řád, průzkumy zaniklého osídlení Pokračovat ve čtení »