Balkón

Přístupná, před obvodovou konstrukcí stavby vyložená nebo zavěšená vodorovná konstrukce, opatřená zábradlím a sloužící hospodářským, obytným nebo reprezentačním účelům. Do zděné architektury městeček a větších vesnic proniká pod vlivem slohové architektury v 19. století. V našem vesnickém stavitelství se objevuje u zděných staveb severozápadně od Prahy (Ruzyně, Třebíz) a jinde (lit. 016: V. Frolec, str. 15/upraveno, kráceno).

Balkón na kamenných krakorcích

Vodorovná konstrukce balkónu je vynášena zazděnými kamennými a kamenicky opracovanýmim krakorci. Krakorce jsou zazděné do obvodové stěny vždy v určitých vzdálenostech, vycházejících ze zatížení a vyložení balkónu. Uplatňují se jak krakorce provedené z jednoho kusu kamene, tak z několika kusů uložených přečnělkovým způsobem v několika málo vrstvách nad sebou. Zábradlí balkónů vynášených krakorci je zpravidla zděné, plné nebo s několika menšími otvory / MaČe.

Balkón na dřevěných trámech

Vodorovnou konstrukci balkónu vynášejí vyložené stropní trámy, mající zpravidla tesařsky opracované zhlaví. Nášlapnou vrstvu tvoří zpravidla jednoduchá prkenná podlaha. Zábradlí je rovněž prkenné, plné nebo vyřezávané / MaČe, dopracovat, kdy se jedná o balkón a kdy o palvač, někdy dodatečně zkrácenou).

Balkón na ocelových nosnících

Vodorovná konstrukce balkónů mladšího data je již vynášena zazděnými tenkostěnnými ocelovými profily, přičemž subtilnějšího provedení může být i zábradlí. Nášlapná vrstva může být provedeny tzv. plochými klenbami sklenutými mezi ocelovými nosníky / MaČe.

Balkón na kovových prutech

Vodorovná konstrukce balkónu je zavěšena na svislé stěně, přičemž zatížení je přenášeno kovovými prutovými prvky ve formě táhel a vzpěr. Zábradlí balkónu je zpravidla rovněž kovové, s ornamentální skladbou za pomocí přímých a zakřivených prutů spojených šrouby a objímkami / MaČe.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru