regiony lidové architektury

Domy východní Moravy a Slezska – roubený nebo zděný dům v Beskydech a Bílých Karpatech Základní domový typ východní Moravy a Slezska v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd (na území dnešní ČR) se vyznačuje přízemním řešením. Výjimkou mohou být patrové stavby některých fojtství. Trojdílné dispozice domů jsou převážně komorového typu, místy se však vyskytuje i …

Domy východní Moravy a Slezska – roubený nebo zděný dům v Beskydech a Bílých Karpatech Pokračovat ve čtení »

Domy severní Moravy a Slezska – přízemní roubený nebo zděný severomoravský a slezský dům Základní domový typ severní Moravy a Slezska (té části, která dnes náleží k ČR s výjimkou Moravskoslezských a Slezských Beskyd popisovaných samostatně) se vyznačuje přízemním řešením a dispozicí chlévního, komoro-chlévního nebo komorového typu. doplnit foto: Přízemní roubené a zděné domy severní …

Domy severní Moravy a Slezska – přízemní roubený nebo zděný severomoravský a slezský dům Pokračovat ve čtení »

Domy jižní Moravy – přízemní a patrový jihomoravský dům Základní domový typ se v oblasti jižní Moravy vyznačuje přízemním, polopatrovým nebo patrovým řešením. Z hlediska umístění převažuje okapová orientace domů, za kterou se však mohou skrývat starší štítově orientované domy. Dispozice domů mohou být komorového nebo špýcharového typu. doplnit foto: Přízemní, polopatrové a patrové domy …

Domy jižní Moravy – přízemní a patrový jihomoravský dům ze dřeva, kamene, hlíny nebo cihel Pokračovat ve čtení »

Poličsko a jižní Litomyšlsko – krajina, vymezení oblasti a širší vztahy Obsah přednášky věnované tématu lidových staveb v Pardubickém kraji a to jmenovitě čtyřbokým dvorcům v oblasti Poličky. Celkový rozsah bude čítat 22 stručných kapitol věnovaných problematice osídlení i stavbám dřevěné a zděné konstrukce. Vysočina a východní Čechy Z hlediska širších vztahů se mikroregion Poličska …

Poličsko – krajina a region lidové architektury v Pardubickém kraji Pokračovat ve čtení »

Domy severních Čech – regiony, typy a formy severočeských domů Základní typ domu severních Čech je nejpozději od 17. století patrového uspořádání s výjimkou oblastí na severovýchodě (Krkonoše, Jizerské hory, Pojizeří). Z hlediska dispozice domu se jedná o domy komorového a v pohraničí chlévního typu. foto: Dům severních Čech Roubené a poloroubené domy severních Čech …

Domy severních Čech – roubený, kombinovaný a zděný severočeský patrový dům Pokračovat ve čtení »

Domy severozápadních Čech – regiony, typy a formy severozápadočeských domů Základní domový typ severozápadních Čech je pravděpodobně od přelomu 16. a 17. století patrového řešení, s výjimkou domů sociálně nejslabších vrstev obyvatel. Dispozice domu je komorového a v pohraniční chlévního typu. foto: Dům severozápadních Čech Patrové roubené, hrázděné a zděné domy severozápadních Čech a jejich …

Domy severozápadních Čech – patrový dům roubené, hrázděné nebo zděné konstrukce Pokračovat ve čtení »

Domy jihozápadních Čech – regiony a typy jihozápadočeských domů Základní domový typ jihozápadních Čech reprezentují domy štítové orientace nebo volněji postavené v horském pohraničním terénu. Domy různého dispozičního typu se vyznačují přízemním uspořádáním, někdy patrové nebo se sklepem v důsledku svažitosti terénu. foto: Dům jihozápadních Čech Roubené a zděné domy jihozápadních Čech a jejich výrazné …

Domy jihozápadních Čech – přízemní dům roubený na Šumavě a zděný dům v Pošumaví Pokračovat ve čtení »

Domy jižních Čech – regiony, typy a formy jihočeských domů Základní domový typ jižních Čech představuje přízemní dům štítové a později též okapové orientace. Domová dispozice je komorového typu a místy rovněž komoro-chlévního typu. foto: Dům jižních Čech Přízemní roubené a zděné domy jižních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na …

Domy jižních Čech – přízemní roubený nebo zděný jihočeský dům Pokračovat ve čtení »

Mělnicko – krajina a obce, regiony lidové architektury Mělnicko je výraznou oblastí lidové architektury severní části středních Čech. Z hlediska geomorfologického členění leží na hranici Středočeské a Severočeské tabule. Mělnicko mapa: Mapa území ORP Mělník Letecká mapa obce s rozšířenou působností Mělník včetně okolních obcí. Na mapě orientačně vyznačeny určující regiony lidové architektury na Mělnicku …

Mělnicko – regiony a obce s lidovou architekturou Pokračovat ve čtení »

Hrázděné stavby středních Čech – oblasti se stavbami hrázděné konstrukce Kromě domů a hospodářských staveb roubené nebo zděné konstrukce proniká do středních Čech rovněž hrázděná konstrukce. Hrázděné stavby Výskyt hrázděných staveb, resp. staveb s hrázděnými patrem, je stejně jako v případě zděných domů podmíněn hlavně nedostatkem vhodného stavebního dřeva. Oproti jiným oblastem se hrázdění v …

Stavby s hrázděnými patry v oblasti středních Čech a kombinace stavebních technik Pokračovat ve čtení »