došky

Sláma a její použití na stavby Používala se především jako krytina. Nejstarší způsob krytí slámou se dochoval na menších hospodářských stavbách (kolnách, chlívcích, vinohradnických stavbách) na jihovýchodní Moravě, kde se někdy sláma volně navrstvuje do výšky na konstrukci z tyčoviny a větví. V nížinných a podhorských krajích naší republiky bylo rozšířeno vázání slámy do došků. …

Sláma na střechu ve formě volně ložené nebo došků Pokračovat ve čtení »

Stodoly na Poličsku a Litomyšlsku – konstrukce roubených a zděných stodol Kromě špýcharových domů se starobylým konstrukčním řešením vyznačují rovněž polygonální stodoly, které jsou na Poličsku a Litomyšlsku rovněž dochovány. Oproti minulosti je ovšem jejich počet velmi nízký, často navíc ohroženy zánikem. Mapa stabilního katastru znázorňující čtyřboké usedlosti a samostatně stojící polygonální stodoly. Na fotografich …

Polygonální roubené stodoly na Poličsku, Litomyšlsku i jinde Pokračovat ve čtení »

Kopaničářské stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Moravských Kopanic Stavby pocházející z moravských Kopanic zastupují hornaté prostředí Bílých Karpat. Moravské Kopanice leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova, který byl historickým i správním centrem bývalých kopaničářských osad. foto: Dům z Moravských Kopanic Dům karpatského typu pocházející z konce 19. století. Roubené přízemí …

Moravské Kopanice – areál kopaničářských staveb ve skanzenu Strážnice Pokračovat ve čtení »

Vlčnov – obec a usedlosti, kulturní akce, vinné búdy v části Stará Hora a Kojiny Slovácká obec Vlčnov leží mezi nedalekým Uherským Brodem a vzdálenějším Uherským Hradištěm. Nad severovýchodním okrajem typické obce slováckého Dolňácka se zdvihají svahy osazené vinicemi, pod kterými stojí vinné búdy. mapa: Vlčnov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827. Zachyceny jsou …

Vlčnov – slovácká obec a stavby búd na Staré Hoře, Jízda králů a kulturní akce Pokračovat ve čtení »

Rymice u Holešova – historické jádro obce a památková rezervace Hejnice Obec Rymice představuje vesnici středověkého původu, ležící v úrodné oblasti východní Hané v podhůří Hostýnských vrchů. Místní část obce Hejnice byla prohlášena za památkovou rezervaci, přičemž některé objekty slouží jako rymický skanzen. mapa: Mapa stabilního katastru Historická mapa obce z roku 1830, zachycující dřevěné …

Obec Rymice u Holešova – domy s patrovou komorou, renesanční tvrz a hospodářský dvůr, místní část Hejnice Pokračovat ve čtení »

Domy jižní Moravy – přízemní a patrový jihomoravský dům Základní domový typ se v oblasti jižní Moravy vyznačuje přízemním, polopatrovým nebo patrovým řešením. Z hlediska umístění převažuje okapová orientace domů, za kterou se však mohou skrývat starší štítově orientované domy. Dispozice domů mohou být komorového nebo špýcharového typu. doplnit foto: Přízemní, polopatrové a patrové domy …

Domy jižní Moravy – přízemní a patrový jihomoravský dům ze dřeva, kamene, hlíny nebo cihel Pokračovat ve čtení »

Dřevěné stodoly středních Čech – stavba roubené, rámové a hrázděné stodoly Prostor hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech uzavírala zpravidla stavba stodoly. V případě starých dřevěných stodol bylo uzavření dvora volnější, protože z protipožárních důvodů stávaly obvykle až v zahradě. Roubené stodoly foto: Roubená stodola Roubená stodola s bedněným štítem sedlové střechy. Původní lehká a …

Dřevěné stodoly středních Čech roubené, rámové a hrázděné konstrukce a střešní krytina Pokračovat ve čtení »

Dřevěné sýpky středních Čech – přízemní a patrové sýpky, roubené a hrázděné Sýpky stávaly zpravidla naproti stavbě domu a společně s ním vymezovaly šířku hospodářského dvora. K vývojově starším náleží sýpky roubené konstrukce, nacházející později uplatnění i v kombinaci se zděným přízemím. Roubené sýpky Starší dřevěné sýpky jsou na území středních Čech dochovány v nevelkém …

Dřevěné sýpky středních Čech – roubené nebo hrázděné přízemní a patrové sýpky Pokračovat ve čtení »

Domy středních Čech – regiony, typy a formy středočeských domů Základní domový typ středních Čech v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky má štítovou orientaci a vyznačuje se přízemním řešením. Z hlediska dispozičního řešení jsou domy převážně komorového typu. foto: Dům středních Čech Přízemní roubené a zděné domy středních Čech a jejich dobové formy.Přehled hlavních …

Domy středních Čech – přízemní roubený a zděný dům, krov a střešní krytina domu Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a dřevěné stavby v 15. a 16. století Období pozdně gotického a renesančního slohu je charakterizováno nejstaršími dochovanými světskými stavbami i ve vesnickém prostředí. S ohledem na uplatnění pozdně gotického tvarosloví po celé renesanční období jsou vesnické stavby těchto epoch zahrnuty do společné kapitoly. Dřevěné stavby z kuláčů Nejstarší vrstva fyzicky dochovaných dřevěných …

Srubové stavby v gotice a renesanci – stěny a strop z kuláčů, hambalkový krov s hořlavou krytinou Pokračovat ve čtení »