návesní vesnice

Náves – hlavní veřejný prostor na vesnici Veřejné prostranství obvykle v centru vesnice. Vznik návsí spadá do středověku. Domy jsou seřazeny těsně vedle sebe nebo v určité vzdálenosti. Náves mívá kruhový, obdélníkový, čtvercový, trojúhelníkový nebo nepravidelný tvar. Do návsi se obvykle sbíhají všechny cesty. Východy ze vsi uzavíraly někdy brány, jež sloužily k tomu, aby …

Náves jako veřejné prostranství v centru obce Pokračovat ve čtení »

Záluží u Vlastiboře – obec soběslavsko-veselských blat Jihočeská obec Záluží u Vlastiboře leží severně od Soběslavi. Dochovanými stavbami náleží ke stavebnímu okruhu soběslavsko-veselských blat, který charakterizuje zděná architektura s náročnou výzdobou štítových průčelí. mapa: Historická mapa obce Záluží Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující většinu staveb ještě ve spalném, tj. dřevěném provedení.Obec Záluží, okres …

Záluží – domy a sýpky se štukovou výzdobou fasády včetně mladší venkovní omítky, na návsi kaple a kovárna Pokračovat ve čtení »

Zálší – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat Obec Zálší na okrese Tábor leží nedaleko Veselí nad Lužnicí a Soběslavi. Jedná se o vesnici založenou po obvodě rozsáhlých rašeliništ (tzv. soběslavsko-veselská blata), jejichž vysoušením se získala zemědělská půda. mapa: Historická mapa obce Zálší Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující usedlosti s dosud převážně štítově orientovanými stavbamiObec …

Zálší – zástavbu tvoří areál zámku a selské usedlosti, v čele stojí blatský dům, brána a sýpka Pokračovat ve čtení »

Komárov – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat Komárov náleží k řadě významných obcích založených po obvodě rozsáhlých rašeliništ zv. soběslavsko-veselská blata. V obci jsou dochovány zemědělské usedlosti vynikající náročnou výzdobou průčelí ve stylu lidového baroka. mapa: Historická mapa obce Komárov Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu zděných staveb dosud štítové orientace.Obec Komárov, okres …

Komárov – domy, brány i sýpky usedlostí opatřeny štukovou výzdobou, na návsi kaple a pomník Pokračovat ve čtení »

Klečaty – obec soběslavsko-veselských blat Klečaty jsou uceleně dochovanou historickou obcí ležící nedaleko Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. V obci se setkáme s řadou vyjímečně hodnotných selských usedlostí, jejichž domy a sýpky jsou opatřeny výzdobou ve stylu reprezentujícím tzv. lidové baroko. mapa: Historická mapa obce Klečaty Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu …

Klečaty – vesnice jižních Čech, selské usedlosti s domy a sýpkami nesou výzdobu lidového baroka Pokračovat ve čtení »

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského …

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice nedaleko Hluboké nad Vltavou se souborem lidových staveb Pokračovat ve čtení »

Osídlení a obce Jizerské tabule – vesnická sídla a stavby lidové architektury Jizerská tabule představuje úrodnou oblast v prostoru vymezeném dnešními městy Mělník a Mladá Boleslav, pravidelně členěnou údolími a roklemi. Oblast náleží k velmi starému sídelnímu území s řadou významných obcí i jednotlivých památek. Osídlení a obce mapa: Historická mapa Jizerské tabule Mapa II. …

Obce Mělnicka a Mladoboleslavska – osídlení Jizerské tabule a lidové stavby Pokračovat ve čtení »

Osídlení a obce na Kokořínsku – vesnická sídla a stavby lidové architektury V minulosti obtížněji dostupná a dodnes lesy pokrytá oblast s omezenou přístupností k vodním zdrojům. V důsledku tohoto oproti oblastem Mělnicka osídlená později, avšak ještě v období vrcholně středověké kolonizace. Poloha sídel mapa: Historická mapa Kokořínska Mapa II. vojenského mapování, pořizovaného v letech …

Obce na Kokořínsku – osídlení Kokořínska a typy vesnic, lidové stavby Pokračovat ve čtení »

Vesnice středních Čech – středověké vesnice Ve středních Čechách převažují středověké vesnice návesního typu. Podle půdorysného obvodu návsi je dělíme na nepravidelné nebo pravidelné, s tvary okrouhlými nebo pravoúhlými. Vesnice s nepravidelnou návsí Staršího původu pravděpodobně budou menší vesnice s návsí a plužinou (rozvržení polností) nepravidelného tvaru. Nemusí to ovšem býti vždy pravidlem. Kromě možného …

Vesnice ve středních Čechách s nepravidelnou nebo pravidelnou návsi Pokračovat ve čtení »