Vesnice a plužina

Náves – hlavní veřejný prostor na vesnici Veřejné prostranství obvykle v centru vesnice. Vznik návsí spadá do středověku. Domy jsou seřazeny těsně vedle sebe nebo v určité vzdálenosti. Náves mívá kruhový, obdélníkový, čtvercový, trojúhelníkový nebo nepravidelný tvar. Do návsi se obvykle sbíhají všechny cesty. Východy ze vsi uzavíraly někdy brány, jež sloužily k tomu, aby …

Náves jako veřejné prostranství v centru obce Pokračovat ve čtení »

Grunt je rolnická usedlost, dům s dvorem nebo základy domu (nářečně, Morava) 1. Rolnická usedlost, jejíž součástí jsou polnosti, louky, obytné a hospodářské budovy; 2. Rolnický dům a dvůr s hospodářskými staveními a zahradou; 3. Základy domu (lit. 016: V. Frolec, str. 59). Zahradnický grunt Malá rolnická usedlost, jejíž pozemková držba se zpravidla skládala jen …

Grunt – rolnická usedlost, někdy též základy domu Pokračovat ve čtení »