Bednění na stavby rámové konstrukce, též na štíty, pavlače a další části domů

Ochranný kryt z prken, stavební technika pobíjení trámové (rámové) konstrukce prkny. Uplatňuje se hlavně na menších stavbách, jako jsou kolny, dřevníky (na palivové dřevo), chlívky či přístavky domů nebo hospodářských staveb. Bedněné stěny však mají i větrné mlýny a stodoly. Na Ašsku a Chebsku jsou stodoly s bedněnými stěnami doloženy už z 1. poloviny 18. století. Často se bednily i štíty, pavlače aj. (lit. 016: J. Vařeka, str. 17).

Koncept rozšiřujícího textu: Rozdělení podle konstrukce (bednění s přesahem, bednění na sraz, bednění s krycími lištami), podle směru bednění (nejčastěji svislé, někdy vodorovné na stojato nebo na ležato) a doplnění definice (obvodový plášť ochranné a dělící funkce, provedený technikou pobíjení dostatečně širokými prkny. Prkenné bednění se dále uplaťňovalo jako záklop stropní konstrukce, záklop nad zápraží, v horských oblastech se pro zateplení vodorovně pobíjely i obvodové roubené stěny atd). (MaČe)

Bednění s přesahem, překládané bednění

Jednotlivá prkna dostatečné šířky, kladená vedle sebe se vzájemným přesahem sousedních prken. Prkna se připevňovala k nosné trámové konstrukci pomocí dřevěných kolíků nebo byla později přibíjena hřebíky. Kratší strany se často opatřovaly mělkým okosením hrany (vrubořez) nebo zdobnými výřezy procházejícími skrz celou tloušťku prkna (MaČe).

Bednění na sraz

Jednotlivá a dostatečně široká prkna se kladla těsně vedle sebe, tj. na sraz. Kladení na sraz představovalo nejméně náročné provedení. Používalo se na konstrukci bednění, na kterou nebyly kladeny zvyšené estetické nebo jiné požadavky souvisejcí s požadovanou funkcí (MaČe).

Bednění s krycími lištami

Spáry mezi prkny kladenými na sraz se z estetických nebo jiných důvodů často zakrývaly tzv. krycími lištami. Šířka krycích lišt mohla s ohledem na estetické i konstrukční požadavky dosahovat až několika centimetrů. Viditelné hrany jednotlivých lišt byly často okoseny nebo opatřeny náročnější profilací (MaČe).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru