Stavební práce a řemesla

Jakub Bursa – život a dílo zednického mistra Jakub Bursa byl proslulý zednický mistr narozený roku 1813 v Dolních Nakvasovicích. Zde a v okolních obcích Vlachovobřezska později tvoři. Zemřel roku 1884 ve Vlachově Březí, kde má umístěnu pamětní desku. Pamětní deska Mramorová deska na paměť Jakuba Bursy umístěná na průčelí obecního úřadu ve Vlachově Březí.Vlachovo …

Jakub Bursa – život a dílo zednického mistra jihočeského lidového baroka Pokračovat ve čtení »

Bosáž, též rustika, je plastické vyznačení kvádrového zdiva (z francouzštiny le bossage, od la bosse vyvýšenina, hrbol, boule) Vnější povrchová úprava kvádrováním může být provedena na celou plochu zdiva nebo její tektonicky významnou část (nároží, meziokenní pilíře atd.). Pravá bosáž Pravá bosáž se vyznačuje hlubokým plastickým spárořezem, přičemž skutečná velikost staviva použitého na zdivo namnoze …

Bosáž, rustika (z latiny) – plastické vyznačení kvádrového zdiva, pravá a nepravá sgrafitová bosáž Pokračovat ve čtení »