Výplňové prvky

Poškození střešní krytiny Bez ohledu na typ střešní krytiny použité na podstávkový dům nebo jinou stavbu je přičinou řady poškození působení klimatických jevů včetně znečištění vzduší. V rámci těchto je střešní krytina vystavena působení vlhkosti, povětrnosti i rozdílům teplot. Hniloba, mech a lišejníky, koroze spojů Roubená stavba krytá sedlovou střechou opatřenou vláknocementovými šablonami pokrytými zprvu …

Poškození střešní krytiny – hniloba, mecha a lišejníky, koroze spojovacích prostředků Pokračovat ve čtení »

Okna a jejich častá poškození – rámy a výplně, parapety a římsy, kování Kromě nosných konstrukcí roubených stěn a podstávek jsou poškozením ohroženy rovněž dřevěná okna a dveře. Prodloužení jejich životnosti zpravidla souvisí s vhodnou povrchovou úpravou, která nabývá u dřevěných prvků malých profilů většího významu než v případě rozměrných trámů. Poškození dřevěných okenních říms …

Poškození dřevěných oken – degradace říms a parapetů, rámů a křídel, koroze kování Pokračovat ve čtení »

Bedněné štíty a jejich poškození – nátěry, prkna a latě, kolíky a hřebíky Kromě nosných roubených stěn a podpěrných konstrukcí jsou poškozením ohroženy i bedněné štíty. Prodloužení životnosti souvisí nejen s vhodnou povrchovou úpravou, ale též pravidelnou údržbou odstraňující drobná poškození. Příklady poškození bedněných štítů roubených domů, projevující se zánikem povrchových nátěrů, hnilobou dřevěných prvků …

Poškození bedněných štítů – povrchové nátěry, hniloba dřeva a uvolnění spojů Pokračovat ve čtení »

Obklady z břidlice nebo šablon – uvolnění a poškození obkladů Kromě venkovních nátěrů na dřevo jsou poškozením klimatickými vlivy vystaveny rovněž obklady. Obdobně jako obklady z břidlice jsou povětrnosti vystaveny rovněž obklady provedené z mladších vláknocementových šablon. Poškození se může shodně týkat samotných šablon nebo použitých spojovacích prostředků. Břidlice Poškození obkladu v důsledku uvolnění šupin …

Obklady na dřevo – poškození obkladu z břidlice uvolněním nebo degradací povrchu Pokračovat ve čtení »