komory

Komora Samostatně stojící hospodářská stavba nebo prostor v domě, sloužící zpravidla nejrůznějšímu využití. Samostatná komora Vyskytuje se také jako samostatný objekt, a to buď pod týmž názvem (např. Plzeňsko), nebo pod jinými názvy (sýpka, špýchar, sklep, sroubek, pavláčka aj.) (lit. 016: V. Frolec, str. 95-96/kráceno). Dolní komora Spodní část patrové samostatně stojící komory (špýcharu), sloužící …

Komora – místnost v domě nebo samostatná stavba k ukládání potravin, nářadí i oděvů Pokračovat ve čtení »

Půdorys a stavby dvorů na Poličsku a jižním Litomyšlsku – dům a hospodářské stavby kolem dvora Čtyřboké usedlosti tvoří obytné a hospodářské stavby vymezující různě velký prostor dvora, zpravidla pravidelného půdorysu. Obvyklé je přitom stavební a někdy i provozní spojení staveb či prostor, případně uzavření dvora krátkou stěnou opatřenou vstupem. Pohled na čtyřboký dvůr charakterizovaný …

Dům a hospodářské stavby kolem čtyřbokého dvora Pokračovat ve čtení »

Špýcharový dům na Poličsku a jižním Litomyšlsku – obytná, vstupní a hospodářská část domu V oblasti Poličska a Litomyšlska se dochovaly domy předbělohorského staří či alespoň užití starobylých konstrukcí. Některé se přitom mohly stát součástí čtyřbokých dvorců, zatímco u jiných k výstavbě hospodářských staveb uzavírajících plochu dvora nedošlo. Zadní část špýcharového domu roubené konstrukce v …

Špýcharový dům s jizbou nebo světnicí, síní a komorami Pokračovat ve čtení »

Komůrka a 6 významů, samostatná stavba nebo prostor v domě, žudru, vinné búdě či u stodoly 1. Menší obytná místnost bez oteplovacího zařízení; 2. Přístodolek u stodoly (nářečně, jihovýchodní Morava); 3. Samostatně stojící komora (střední a východní Slovensko); 4. Skladovací prostor v zadní části žudru (Haná); 5. Menší místnost v zadní části vinné búdy, kde …

Komůrka jako místost bez topení, přístodolek, prostor u žudru nebo sklepa, malá hospodářská stavba Pokračovat ve čtení »

Horňácké stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Horňácka Podhůří Bílých Karpat zastupují stavby z oblasti Horňácka, jehož obce leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Velké nad Veličkou. Přestože osídlení je doloženo již od středověku, název Horňácko je mladšího původu. foto: Stavby z Horňácka Průčelí domu podsednické usedlosti, opatřené na podélné straně žudrem rámujícím …

Slovácké Horňácko – areál horňáckých staveb ve skanzenu Strážnice Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a interiéry staveb 15.-16. století Ojediněle dochovaný vesnický dům z přelomu 15. a 16. století je trojdílného půdorysného uspořádání, se střední částí vyhrazenou vstupní síni. Ze síně je přístupná dymná jizba, jejíž výskyt ve venkovském prostředí je doložen až do třicetileté války. Dymná jizba s pecí a ohništěm Dymnou jizbou rozumíme vysoký obytný …

Interiéry gotických a renesančních staveb – dymná jizba s pecí a ohništěm, dymník a větrací otvory, patrové komory Pokračovat ve čtení »