protipožární úprava

Dům v kožichu je roubená stavba opatřená tlustou vrstvou hliněné mazaniny protipožární funkce Roubená stavba, jejíž stěny jsou z vnější strany omazány tlustou vrstvou hlíny a obíleny. Vyskytuje se především na území s převahou hliněných staveb a v obcích, kde se setkávají oblasti dřevěného a hliněného domu. Místy, např. na západní Moravě a západních Čechách, …

Dům v kožichu, tj. omazaný hlínou s izolační funkcí Pokračovat ve čtení »

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pazderna Pazderna (dle pazdeří) je nevelká hospodářská stavba, ve které se dosušoval len a konopí. Kromě dosoušení probíhalo v sušárnách rovněž částečné zpracování pro další použití. Pazderny byly obdobně jako jiné sušárny, např. sušárny ovoce, stavěny z protipožárních důvodů v dostatečné vzdálenosti …

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pokračovat ve čtení »

Požadavky na kamna a sporáky – rozměry, umístění a těsnost kamen a sporáků Kromě použitého materiálu náleží mezi základní požadavky kladenými na kamna jejich dostatečné rozměry a vhodné umístění. Dalšími jsou požadavky na čistotu, požární bezpečnost a těsnost, vztahujícími se rovněž na mladší sporáky. Rozměry pokojových a kuchyňských kamen V závislosti na objemu prostoru vytápěného …

Kamna a sporáky – rozměry, tvar a umístění, hygienické požadavky a těsnost kamen a sporáků Pokračovat ve čtení »

Keramická dlažba podlahy – keramické dlaždice, pokládka a rozměry V interiérech staveb byly keramické dlaždice používány na místě dřívějšího užití kamenné dlažby. U domů, výměnku či chalup se ponejvíce jednalo o prostor vstupní síně a částečně světnice. foto: Vnitřní dlažba obytné stavby Čtvercové keramické dlaždice použité ve vstupní síni výměnku. Zadní část síně za klenutým …

Keramická dlažba – vnitřní dlažba síně, kuchyně a světnice domu, speciální dlaždice – půdovky Pokračovat ve čtení »

Pokládka dřevěné podlahy – podlaha světnice s dlažbou kolem kamen Kromě styku podlahy s obvodovými stěnami vyznačujícím se zvýšeným rizikem vlhkosti nebyla dřevěná podlaha pokládána ani v místě otopného zařízení. Zde bylo hlavním důvodem zvýšené riziko požáru. foto: Dlažba v kuchyňském koutu Nespalná provedení podlahy vydlážděním kuchyňského koutu. Důvodem je snížení požárního rizika kuchyňského zařízení.Lokalita …

Pokládka podlahy u kamen a sporáku, protipožární úprava s použitím cihel, dlaždic nebo plechu Pokračovat ve čtení »

Mazanina na srubové stavby – tepelná izolace a protipožární ochrana Hliněná mazanina sloužící jako protipožární ochrana dřevěných konstrukcí a zvýšení jejich tepelně-izolační schopností byla vyráběna z hlíny promíchané s příměsemi za účelem dosažení požadovaných vlastností. foto: Dřevostavba opatřená kolíky Odhalená roubená stěna se zatlučenými kolíky zajišťujcími lepší přilnavost mazaniny k podkladu. Kolíky zároveň zabraňují sesunutí …

Izolační vrstva na dřevostavby – vlastnosti mazaniny a příprava podkladu s kolíky pro uchycení Pokračovat ve čtení »

Mazanina na srubové stavby – tepelná izolace a protipožární ochrana Mezi nejstarší způsob povrchové úpravy dřevěných staveb náleží silná vrstva hliněné mazaniny, plnicí především protipožární a tepelně-izolační funkci. Pro vrstvu mazaniny je někdy užíván též název mazanice. foto: Roubený dům s mazaninou Roubená stavba opatřená mazaninou a vápenným nátěrem. Dávání domů „do kožichu“ je charakteristické …

Tepelná izolace a protipožární úprava – hliněná mazanina na stěny a strop dřevostavby Pokračovat ve čtení »

Dřevěné krovy a konstrukce krovů se sloupky Historické krovy jsou výhradně dřevěné a jejich vývoj úzce souvisel s použitým materiálem, jeho opracování i spoji. Mezi nejstarší krovové konstrukce náleží krovy se sloupky po celé výšce stavby. Krov se sloupky Krovy s hřebenovou vaznicí signalizují už charakteristické kůlové jamky po masivních sloupech, odkrývané v osách půdorysů …

Konstrukce sloupkových krovů s hřebenovou vaznicí Pokračovat ve čtení »

Trámové stropy a podhledy – konstrukce typlových a trámových stropů Rostoucí požadavky na požární odolnost dřevěné konstrukce trámového stropu se vyznačují prováděním jeho polospalných a „nespalných“ variant. Jejich principem je částečné nebo úplné zakrytí nosných trámů stropu. Trámové stropy s protipožární úpravou Trámové stropy s deskovými záklopy se podobně jako starší a jednodušší typy se …

Trámové stropy polospalné – protipožární úprava stropů – omazání a omítnutí, stropní podhledy Pokračovat ve čtení »

Typlové stropy a konstrukce typlových stropů Tzv. typlové stropy řadíme mezi polospalné stropy, přičemž protipožární úprava je tvořena omazáním nebo omítnutím z rubové nebo lícové strany stropu. Typlové stropy omazané nebo omítané Povalové stropy, resp. jejich obdobná varianta, se ve vesnickém stavitelství objevily ještě jednou, v závěru 18. a v 19. století, už jako polospalný …

Typlové stropy – trámy na sraz, úprava proti požáru – kolíky a omazání, rákosová rohož a omítka Pokračovat ve čtení »