Dřevařství, těžba a doprava – splavování, voroplavba a železnice Lesy byly mýceny za účelem získání zemědělské půdy, pastvin nebo ploch pro nově zakládaná lidská sídla. Zároveň jsou stromy káceny pro dřevo, které představuje velmi starý a u nás po dlouhou dobu nejpoužívanější stavební materiál, sloužící ke stavbě domů i dalších staveb. Těžba dřeva foto: Dřevařství …

Těžba a doprava dřeva – kácení, stahování a splavování kmenů, voroplavba, železnice a silnice Pokračovat ve čtení »