krajinný ráz

Ohrožení venkovského prostředí ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Venkovský prostor na území Čech, Moravy a Slezska je ohrožen především nevhodnými podmínkami pro zemědělství a malé podnikání, ztrátou vztahu k půdě, nevhodnými pozemkovými úpravami a nedostatečnou ochrannou krajinného rázu. Vynucený rozpad tradičního rolnického hospodaření měl za následek nejen proměnu krajinného …

Ohrožení venkova v ČR – stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz Pokračovat ve čtení »

Rybnikářství a zakládání rybníků – rybniční soustavy s rybníky a kanály Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých nádržích předcházely nádrže přírodní a přirozeně lov ryb ve vodních tocích či plochách. Historie rybníkářství foto: Rybníkářství a rybníky, rybárny …

Rybníky a rybárny – lov a chov ryb, zakládání rybníků v jižních Čechách a na Pardubicku, stavby Pokračovat ve čtení »

Seníky a luční hospodářství – stavby seníků k uskladnění sena na lukách Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduché konstrukce. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být umístěny samostatně nebo ve skupinách. Rozšíření seníků v ČR foto: Luční hospodářství – seníky Třeboň – …

Seníky – stavby pro uskladnění sena v senících na lukách – Třeboňsko, Šumava, Beskydy Pokračovat ve čtení »

Sezónní stavby a hospodářství – pastevectví a salašnictví, stániska a salaše Historické osídlení Beskyd s výjimkou údolních poloh tvoří pastevecká nebo salašnická hospodářství rozptýlená na svazích či náhorních planinách. V návaznosti na starobylé zvyklosti se zde však vyskytují i tzv. rodinné shluky, reprezentující již soustředěné formy zástavby. Pastevecké hospodářství foto: Pastevectví a salašnictví Velké Karlovice …

Sezonní hospodářství – letoviska v Beskydech a hospodářské stavby – letní chlévy a ovčíny Pokračovat ve čtení »

Zemědělství ČR a stavby – zemědělské plodiny a typy staveb Příklad dvou zeměpisných oblastí ilustrujících vliv pěstovaných zemědělských plodin na podobu venkovského prostředí. Konkrétně se jedná o stavby hospodářských objektů sloužících jejich skladování nebo zpracování. V řadě případů se tyto hospodářské stavby vyznačují ryze regionálním výrazem a podílejí se základní měrou na identitě stavebního prostředí …

Zemědělství v ČR a hospodářské stavby – zemědělské plodiny, krmivo a chov zvířat, typy staveb Pokračovat ve čtení »

Hory a nížiny – Beskydy a Polabí, rozdílné podmínky k hospodaření Ilustrativní příklad dvou zeměpisných oblastí vyznačujících se zcela rozdílnou nadmořskou výškou, klimatickými podmínkami, kvalitou půdy i členitostí terénu. Oblasti zároveň velmi dobře reprezentují dva základní typy krajiny – nížiny a hory. Přírodní podmínky, sídla, stavby mapy: Hory a nížiny Mapa Polabí a Moravskoslezských Beskyd …

Hory a nížiny, Beskydy a Polabí – vliv přírody na hospodaření a stavby, zemědělství a výroba Pokračovat ve čtení »