Vrchní stavba

Přezdívání roubených domů – zděné kuchyně, chlévy a sokl domu K postupnému použití kamene namísto dřeva omazaného hlínou docházelo z několika důvodů. Hlavním bylo přirozeně riziko požáru, ale zcela opomenout nelze ani působení vlhkosti. Přezdívání roubené části domu od spodní části staveby s ponecháním podstávky. (foto: MaČe • fotogalerie). Zděná kuchyně Zvýšené požární riziko souviselo …

Částečné přezdívání roubeného domu, přizdívání a omítání stěn Pokračovat ve čtení »

Roubené stěny staveb – trhliny a deformace stěnových trámů Kromě podezdívek jsou u roubených staveb vystaveny poškození nebo poruchám rovněž samotné stěnové trámy. Kromě trhlin a deformace je častá rovněž degradace vlivem vlhkosti a nedostatečného vysychání. Vedle kontaktu se spodní částí stavby nebo zatékáním k tomuto mohou přispět rovněž nevhodné stavební úpravy. K poškození roubených …

Roubené stěny – trhliny v trámech a deformace stěn, poškození vlhkostí a ve sparách Pokračovat ve čtení »

Příčiny poruch a poškození střech – klimatické vlivy, návrh a provedení střechy nebo vestavby a nástavby Střešní konstrukce slouží jako ochrana stavby před vnějšími klimatickými vlivy, které jsou zároveň nejčastější příčinou stavebních poruch. Vedle působení klimatických vlivů jsou velmi časté i poruchy nebo poškození střechy, jejichž příčinu lze spatřovat především v materiálovém provedení nebo samotné …

Poruchy střešní konstrukce a příčiny – klima, neudržba a nevhodné zásahy Pokračovat ve čtení »

Poškození horní části podstávky – trhliny, odštípnutí a chybějící prvky Kromě patek dřevěných sloupů poškozených vlhkostí mohou být podstávky poškozeny rovněž v horní části, tj. v místě spojení jednotlivých prvků do podpěrného rámu. Nejčastěji se přitom jedná o trhliny nebo chybějící prvky, případně zatékání v místě rohových pásků. Na rozdíl od starších typů podstávek s …

Poškození podstávek domů – trhliny, odštípnutí a chybějící dřevěné prvky Pokračovat ve čtení »