šindele

Střešní šindele – rozměry a pokládka šindelů Šindele představují klínovitě tvarovaná prkénka nevelkých rozměrů, používaná pro skládanou střešní krytinu. Díky rozměrům umožňují vyskládání složitých tvarů střech a jejich částí, např. nároží, úžlabí, kabřinec či vikýře. Pro pokládku šindele je důležitá znalost převládajícího směru větru. V řadě případů byl šindel kombinován s došky. (z něm. Schindel) …

Dřevěný šindel – rozměry šindele, pokládka šindelů a přibíjení hřebíky, krov a střešní šindele Pokračovat ve čtení »

Šindel a šindelová krytina na střechu, stěny i štíty (z německého die Schindel, též Schindeldach, kde dach je střecha) Krytina z úzkých dřevěných prkének, které byly opatřené na jedné straně drážkou, na druhé straně ostřím. Šindele se používalo na krytí střech lidových staveb v lesnatých horských a podhorských krajích (Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, Jizerské Hory, …

Šindelová krytina je krytina ze dřeva, používaná v horských krajích a na významných stavbách Pokračovat ve čtení »

Špaletové stodoly ve skanzenu v Příkazích u Olomouce – areál hospodářských staveb Kromě zahrady Kameníčkova gruntu jsou památkově chráněné stodoly umístěny rovněž v zahradách sousedních usedlostí. Před špaletovými stodolami stávaly v zadní části zahrad ještě starší stodoly dřevěného provedení. foto: Špaletové stodoly Špaletové stodoly v zadní části zahrad hanáckých usedlostí. Stavby kryjí střechy sedlového nebo …

Špaletové stodoly v hanáckém skanzenu Příkazy u Olomouce, konstrukce a materiál stodol Pokračovat ve čtení »

Stachy na Šumavě – jihočeská obec na hranici CHKO Šumava Obec Stachy leží v Šumavském podhůří na hranici CHKO Šumava, mezi městy Vimperk a Kašperské hory. Kromě chovu dobytka a těžby dřeva osadníci Šumavy nazývaní Králováci dříve střežili hranice, zemské stezky i nerostné suroviny (zlato). Z hlediska stavební historie je nejhodnotnější částí Stach soubor částečně …

Stachy na Šumavě – Královácká rychta a dvorce, zpracování dřeva, roubené a zděné domy s polovalbou Pokračovat ve čtení »

Dřevěné stodoly středních Čech – stavba roubené, rámové a hrázděné stodoly Prostor hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech uzavírala zpravidla stavba stodoly. V případě starých dřevěných stodol bylo uzavření dvora volnější, protože z protipožárních důvodů stávaly obvykle až v zahradě. Roubené stodoly foto: Roubená stodola Roubená stodola s bedněným štítem sedlové střechy. Původní lehká a …

Dřevěné stodoly středních Čech roubené, rámové a hrázděné konstrukce a střešní krytina Pokračovat ve čtení »

Šindelová krytina – starý a nový šindel, výměna a překrytí Šindelová střešní krytina pokrývala řadu historických staveb různé funkce a zejména v horských krajích po dlouhou dobu převažovala. V současnosti se s touto krytinou početněji setkáme spíše ve skanzenech. foto: Šindelová střešní krytina Použití šindele na roubených stavbách v horské oblasti Beskyd, kde se z …

Šindelová střešní krytina – použití šindele a výměna či překrytí šindelové krytiny, nový šindel Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a dřevěné stavby v 15. a 16. století Období pozdně gotického a renesančního slohu je charakterizováno nejstaršími dochovanými světskými stavbami i ve vesnickém prostředí. S ohledem na uplatnění pozdně gotického tvarosloví po celé renesanční období jsou vesnické stavby těchto epoch zahrnuty do společné kapitoly. Dřevěné stavby z kuláčů Nejstarší vrstva fyzicky dochovaných dřevěných …

Srubové stavby v gotice a renesanci – stěny a strop z kuláčů, hambalkový krov s hořlavou krytinou Pokračovat ve čtení »