šindele

Šindelová krytina – použití a pokládka šindele na krovovou konstrukci střechy Šindelová krytina je skládaná střešní krytina, na kterou je použit dřevěný šindel. Pokrývala řadu historických staveb a to zejména v horských a podhorských oblastech. V současnosti se s touto krytinou setkáme již méně, přičemž běžnou je zejména v případě obnovy kulturních památek nebo v …

Šindelová krytina – použití a pokládka šindele na krovovou konstrukci střechy Pokračovat ve čtení »

Šindel – štípané a řezané šindele na střechy, stěny i štíty staveb (z německého „die Schindel“, též „SchindelDach“, kde Dach je střecha) Krytina z úzkých dřevěných prkének klínového tvaru, které byly opatřené na jedné straně drážkou, na druhé straně ostřím. Šindele se používalo na krytí střech lidových staveb v lesnatých horských a podhorských krajích (Šumava, …

Šindel – štípané a řezané šindele na střechy, stěny i štíty staveb Pokračovat ve čtení »

Špaletové stodoly ve skanzenu v Příkazích u Olomouce – areál hospodářských staveb Kromě zahrady Kameníčkova gruntu jsou památkově chráněné stodoly umístěny rovněž v zahradách sousedních usedlostí. Před špaletovými stodolami stávaly v zadní části zahrad ještě starší stodoly dřevěného provedení. foto: Špaletové stodoly Špaletové stodoly v zadní části zahrad hanáckých usedlostí. Stavby kryjí střechy sedlového nebo …

Špaletové stodoly v hanáckém skanzenu Příkazy u Olomouce, konstrukce a materiál stodol Pokračovat ve čtení »

Stachy na Šumavě – jihočeská obec na hranici CHKO Šumava Obec Stachy leží v Šumavském podhůří na hranici CHKO Šumava, mezi městy Vimperk a Kašperské hory. Kromě chovu dobytka a těžby dřeva osadníci Šumavy nazývaní Králováci dříve střežili hranice, zemské stezky i nerostné suroviny (zlato). Z hlediska stavební historie je nejhodnotnější částí Stach soubor částečně …

Stachy na Šumavě – Královácká rychta a dvorce, zpracování dřeva, roubené a zděné domy s polovalbou Pokračovat ve čtení »

Dřevěné stodoly středních Čech – stavba roubené, rámové a hrázděné stodoly Prostor hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech uzavírala zpravidla stavba stodoly. V případě starých dřevěných stodol bylo uzavření dvora volnější, protože z protipožárních důvodů stávaly obvykle až v zahradě. Roubené stodoly foto: Roubená stodola Roubená stodola s bedněným štítem sedlové střechy. Původní lehká a …

Dřevěné stodoly středních Čech roubené, rámové a hrázděné konstrukce a střešní krytina Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a dřevěné stavby v 15. a 16. století Období pozdně gotického a renesančního slohu je charakterizováno nejstaršími dochovanými světskými stavbami i ve vesnickém prostředí. S ohledem na uplatnění pozdně gotického tvarosloví po celé renesanční období jsou vesnické stavby těchto epoch zahrnuty do společné kapitoly. Dřevěné stavby z kuláčů Nejstarší vrstva fyzicky dochovaných dřevěných …

Srubové stavby v gotice a renesanci – stěny a strop z kuláčů, hambalkový krov s hořlavou krytinou Pokračovat ve čtení »