Stavby pro chov zvířat

Špalkové a prkenné úly – klátové, rozběrné a nástavkové včelí úly K chovu včel v rámci rolnického hospodaření byly užívány dřevěné včelí úly. Starší typy se vyznačují původní podobou ve formě špalku víceméně válcovitého tvaru, zatímco na mladší úly je použito prken a převažují tvary hranolové. Starší kuželové stříšky jsou střídány sedlovými tvary. Špalkové úly …

Včelí úly a včelařství – dřevěné špalkové a prkenné úly, moderní rozběrné a nástavkové úly Pokračovat ve čtení »

Historie včelařství v ČR – včelníci, včelaření a včelí úly Včelařství je činnost zabývající se chovem včel za účelem získávání včelích produktů, mezi které náleží především med a včelí vosk. Před výrobou cukru byl med užíván jako sladidlo a rovněž k výrobě medoviny. Vosk se užíval na výrobu voskových svící nahrazujících louče a lojové svíce. …

Včelařství v ČR – včelí produkty a historie včelaření, špalkové a prkenné úly, medomet Pokračovat ve čtení »

Historie brtnictví a brtě – brtníci, počátky a rozvoj brtnictví Brtnictví je zaniklá činnost zabývající se získáváním včelího produktu – medu pro potravu. Brtnictví předcházelo včelařství, od kterého se v některých ohledech podstatně liší. Pravěk a vybírání včelích hnízd V nejstarších dobách dochází k loveckému vylamování medných plástů z hnízd divokých lesních včel. Na rozdíl …

Brtnictví – historie získávání medu od pravěku po středověk, počátky zemědělství a brtě Pokračovat ve čtení »

Brtě, včelí úly a včelíny v ČR – typy úlů a včelínů, včelařské potřeby Úly slouží k ochraně včelstva před nepříznivými podmínkami prostředí. Byly umísťovány volně u stavení, na zahradách nebo malém ochrazeném prostoru vymezeném v lese. Špalkovým úlům předcházely tzv. brtě. Typy včelích úlů foto: Včelařství – úly a včelíny Skanzen Rožnov pod Radhoštěm …

Včelí úly a včelíny – včelařství a včelařské potřeby, typy úlů – klátové, rozběrné a nástavkové Pokračovat ve čtení »

Salašnictví a salašnické stavby – salaš, koliba a košár, mléčné produkty Salaš je základní hospodářskou jednotkou pastýřského (tedy nikoliv chlévního) chovu ovcí v horských oblastech Karpat. Na našem území je tvořena salašnickými stavbami a ohrazenými pozemky v oblasti Beskyd. Salašnické (pastýřské) stavby Salašnické stavby jsou stavby určené k horskému pastýřství v karpatské oblasti, kde tvoří …

Salašnické stavby – sezónní stavby určené k chovu ovcí v Beskydech, salaš tvoří koliba a košár Pokračovat ve čtení »

Rybnikářství a zakládání rybníků – rybniční soustavy s rybníky a kanály Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých nádržích předcházely nádrže přírodní a přirozeně lov ryb ve vodních tocích či plochách. Historie rybníkářství foto: Rybníkářství a rybníky, rybárny …

Rybníky a rybárny – lov a chov ryb, zakládání rybníků v jižních Čechách a na Pardubicku, stavby Pokračovat ve čtení »

Sezónní stavby a hospodářství – pastevectví a salašnictví, stániska a salaše Historické osídlení Beskyd s výjimkou údolních poloh tvoří pastevecká nebo salašnická hospodářství rozptýlená na svazích či náhorních planinách. V návaznosti na starobylé zvyklosti se zde však vyskytují i tzv. rodinné shluky, reprezentující již soustředěné formy zástavby. Pastevecké hospodářství foto: Pastevectví a salašnictví Velké Karlovice …

Sezonní hospodářství – letoviska v Beskydech a hospodářské stavby – letní chlévy a ovčíny Pokračovat ve čtení »