průčelí

Zděné čtyřboké dvorce – konstrukce a výzdoba staveb, orientace domů Úplnou změnu stavebního materiálu (nejen) u čtyřbokých dvorů zapříčinilo opakované vydávání požárových řádů. Kromě nehořlavosti a větší odolnosti kamene vůči vlhkosti umožnila postupné přezdívání roubených staveb i změna vytápění. Oproti dřevu má zdivo nízkou dotykovou teplotu a menší tepelný odpor, zděné prostory jsou proto pocitově …

Zděné čtyřboké dvory v okolí Poličky a jižně od Litomyšle Pokračovat ve čtení »

Průčelí je vnější stěna stavby Je výrazem vnitřního uspořádání objektu a má zásadní význam pro vnímání stavby z exteriéru. Jedná se o stěnu obvodovou, v přímém pohledovém kontaktu s okolním prostředím. Průčelí ukazuje členění objektu, velikost oken, umístění vstupu, tvar zastřešení a řešení celého objektu po stránce architektonické. Průčelí se rozlišují vzhledem k situaci (průčelí …

Průčelí je obvodová stěna stavby, obvykle členěná dle dispozice a opatřená výzdobou Pokračovat ve čtení »

Fasáda (z francouštiny Façade = fasáda, průčelí, též přední část, přeneseně vnějšek, povrch) (odvozeno z franc. face znamenající tvář, líc, stěnu, povrch) Konečná úprava vnějších stěn budovy, tj. jednotlivých průčelí (lit. 016: V. Frolec, str. 56). Nejvíce pozornosti z hlediska architektonického řešení včetně dekorativní výzdoby je věnováno fasádě orientované do veřejného prostoru návsi nebo ulice. …

Fasáda je konečná úprava stěn budovy včetně výzdoby Pokračovat ve čtení »

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského …

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice nedaleko Hluboké nad Vltavou se souborem lidových staveb Pokračovat ve čtení »

Památkové zóny v ČR – prostředí a stavby památkových zón Vesnickou památkovou zónou (VPZ) rozumíme území hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb prohlášené vyhláškami Ministerstva kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady (případně vyhláškou Jihočeského KNV nebo vyhláškou hl. m. Prahy) za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany. …

Vesnické památkové zóny – vesnice se soubory staveb lidové architektury, příměstské enklávy a dělnické kolonie Pokračovat ve čtení »

Památkové rezervace v ČR – prostředí a stavby památkových rezervací Vesnickou památkovou rezervací (VPR) rozumíme území mimořádně hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany. foto: Památková rezervacePatrové domy a hospodářské stavby zděné a roubené konstrukce v …

Vesnické památkové rezervace – historické vesnice a soubory staveb, enklávy a dělnické kolonie Pokračovat ve čtení »