Jižní Čechy

Svinky – jihočeská obec na okrese Tábor Jihočeská obec Svinky leží západně od Soběslavi. Společně s obcemi Záluží, Vlastiboř, Komárov, Zálší a Mažice obklopuje bývalá rašeliniště a močály. S ohledem na historický stavební fond byla obec prohlášena za památkovou zónu se souborem lidové architektury. mapa: Svinky – historická mapa Otisk mapy stabilního katastru z roku …

Jihočeská obec Svinky – domy, domky a sýpky, na návsi obecní pastouška a zvonice s kovárnou Pokračovat ve čtení »

Záluží u Vlastiboře – obec soběslavsko-veselských blat Jihočeská obec Záluží u Vlastiboře leží severně od Soběslavi. Dochovanými stavbami náleží ke stavebnímu okruhu soběslavsko-veselských blat, který charakterizuje zděná architektura s náročnou výzdobou štítových průčelí. mapa: Historická mapa obce Záluží Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující většinu staveb ještě ve spalném, tj. dřevěném provedení.Obec Záluží, okres …

Záluží – domy a sýpky se štukovou výzdobou fasády včetně mladší venkovní omítky, na návsi kaple a kovárna Pokračovat ve čtení »

Zálší – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat Obec Zálší na okrese Tábor leží nedaleko Veselí nad Lužnicí a Soběslavi. Jedná se o vesnici založenou po obvodě rozsáhlých rašeliništ (tzv. soběslavsko-veselská blata), jejichž vysoušením se získala zemědělská půda. mapa: Historická mapa obce Zálší Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující usedlosti s dosud převážně štítově orientovanými stavbamiObec …

Zálší – zástavbu tvoří areál zámku a selské usedlosti, v čele stojí blatský dům, brána a sýpka Pokračovat ve čtení »

Volary na Šumavě – jihočeské městečko v CHKO Šumava Horské městečko Volary leží na Volarském potoce pramenícím nedaleko Jedlové ve střední části Šumavy a stékajícím přímo do kotliny, v níž bylo městečko vystavěno. Název městečka je odvozen od chovatelů dobytka, kterým se říkalo volaři. Z hlediska stavební historie je bezesporu nejhodnotnější částí Volar soubor roubených …

Volary na Šumavě – roubené domy alpského typu, Muzeum ve Volarech Pokračovat ve čtení »

Vlastiboř u Soběslavi – obec soběslavsko-veselských blat Obec Vlastiboř leží západně od jihočeské Soběslavi. Zástavbou náleží ke stavebnímu okruhu mimořádně hodnotných a proslulých obcí severní části soběslavsko – veselských blat. mapa: Vlastiboř na Táborsku Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující složitý půdorys se stavbami roubené i zděné konstrukce.Obec Vlastiboř, okres Tábor, Historická mapa © …

Vlastiboř – Velká a Malá Strana obce, usedlosti a škola, kovárna, kaple a hostinec Pokračovat ve čtení »

Stachy na Šumavě – jihočeská obec na hranici CHKO Šumava Obec Stachy leží v Šumavském podhůří na hranici CHKO Šumava, mezi městy Vimperk a Kašperské hory. Kromě chovu dobytka a těžby dřeva osadníci Šumavy nazývaní Králováci dříve střežili hranice, zemské stezky i nerostné suroviny (zlato). Z hlediska stavební historie je nejhodnotnější částí Stach soubor částečně …

Stachy na Šumavě – Královácká rychta a dvorce, zpracování dřeva, roubené a zděné domy s polovalbou Pokračovat ve čtení »

Komárov – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat Komárov náleží k řadě významných obcích založených po obvodě rozsáhlých rašeliništ zv. soběslavsko-veselská blata. V obci jsou dochovány zemědělské usedlosti vynikající náročnou výzdobou průčelí ve stylu lidového baroka. mapa: Historická mapa obce Komárov Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu zděných staveb dosud štítové orientace.Obec Komárov, okres …

Komárov – domy, brány i sýpky usedlostí opatřeny štukovou výzdobou, na návsi kaple a pomník Pokračovat ve čtení »

Klečaty – obec soběslavsko-veselských blat Klečaty jsou uceleně dochovanou historickou obcí ležící nedaleko Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. V obci se setkáme s řadou vyjímečně hodnotných selských usedlostí, jejichž domy a sýpky jsou opatřeny výzdobou ve stylu reprezentujícím tzv. lidové baroko. mapa: Historická mapa obce Klečaty Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu …

Klečaty – vesnice jižních Čech, selské usedlosti s domy a sýpkami nesou výzdobu lidového baroka Pokračovat ve čtení »

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského …

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice nedaleko Hluboké nad Vltavou se souborem lidových staveb Pokračovat ve čtení »

16 rezervací Jihočeského kraje na okrese České Budějovice, Prachatice, Strakonice a Tábor Vesnické památkové rezervace jižních Čech reprezentují vesnice jihočeských Blat i chráněných krajinných oblastí (CHKO) Třeboňsko, Blanský les a Šumava. Zastoupena je rovněž oblast Pošumaví. Z celkového počtu 16 památkových rezervací Jihočeského kraje jich nalezneme 6 na Táborsku, 5 na Českobudějovicku, 4 na Prachaticku …

Památkové rezervace v Jihočeském kraji – Holašovice (UNESCO), Malé Chráštany, Stachy, Volary aj. Pokračovat ve čtení »