Boží požehnání je obrázek či text nad vstupem nebo předměty pod základovým kamenem

1. Obrázek nebo text zarámovaný a zavěšený nad vstupem do světnice.

2. Předměty (peníze, podkova, svěcená voda, poutní medaile, křížek apod.) ukládané při stavbě domu pod základový kámen (lit. 016: V. Frolec, str. 19).

Koncept rozšiřujícího textu: 1. Obrázek s vyobrazením náboženského motivu, ukázky žehnajících textů, 2. Ukladání předmětů pod základový kámen nebo práh vstupních dveří náleží do širokého okruhu domových zvyků spojených se stavbou domu nebo bydlením v samotném domě.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru