Boží požehnání – obrázek či text nad vstupem do světnice, předměty ukládané pod základový kámen při stavbě domu

Boží požehnání je obrázek či text nad vstupem nebo předměty pod základovým kamenem

1. Obrázek nebo text zarámovaný a zavěšený nad vstupem do světnice.

2. Předměty (peníze, podkova, svěcená voda, poutní medaile, křížek apod.) ukládané při stavbě domu pod základový kámen (lit. 016: V. Frolec, str. 19).

Koncept rozšiřujícího textu: 1. Obrázek s vyobrazením náboženského motivu, ukázky žehnajících textů, 2. Ukladání předmětů pod základový kámen nebo práh vstupních dveří náleží do širokého okruhu domových zvyků spojených se stavbou domu nebo bydlením v samotném domě.

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.