Bosáž, též rustika, je plastické vyznačení kvádrového zdiva

(z francouzštiny le bossage, od la bosse vyvýšenina, hrbol, boule)

Vnější povrchová úprava kvádrováním může být provedena na celou plochu zdiva nebo její tektonicky významnou část (nároží, meziokenní pilíře atd.).

Pravá bosáž

Pravá bosáž se vyznačuje hlubokým plastickým spárořezem, přičemž skutečná velikost staviva použitého na zdivo namnoze neodpovídá velikosti plasticky zvýrazněných bosovaných kvádrů. Za bosáží se často skrývají kamenné kvádry nebo odlišné velikosti nebo dokonce zdivo provedené z lomového kamene či pálených cihel. Bosáž slouží nejen k samotnému zdobnému pojednání průčelí, ale rovněž k úpravě architektonického měřítka stavby.

Nepravá bosáž

Napodobením bosáže v lícové vrstvě omítky vzniká nepravá bosáž, vyznačujcí se nepoměrně mělčí plasticitou řešení.

Sgrafito

V období renesančního slohu se uplatnilo tzv. sgrafito, představujicí v podstatě nepravou bosáž či přesněji kvádrování provedené rytím (proškrábáváním) horní lícové vrstvy omítky na vrstvu bezprostředně ležící pod lícovou vrstvou. Vedle vyznačení samotných kvádrů dochází u sgrafitové bosáže ke zdobnému pojednání jednotlivých vnitřních ploch, především formou jednoduchého diagonálního geometrického rozčlenění (psaníčková sgrafita nebo diamantový řez atd.) (MaČe).

Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru