Čabraka ve štukové výzdobě staveb

(z francouzštiny Chabraque = čabraka)

Výzdobný motiv v podobě čabraky (tj. pokrývky ukončené obloučky a střapci), uplatněný v raně rokokové ornamentice, později i v lidové zděné architektuře (lit. 016: J. Vařeka, str. 24).

Čabraka se v lidové architektuře uplaťnuje u zděných staveb, a to především při plastické štukové výzdobě průčelních ploch. Má podobu stylizované pokrývky zdobené střapci, jaké známe např. z pokrývek postelí, různých čepců či závěsů. V některých případech jsou střapce zjednodušené do podoby kapek trojúhelníkového štítu, jaké známe například i z okenních nebo dveřních šambrán s horními uchy / MaČe

Ve výzdobě zděných štítů se můžeme setkat např. s použitím jednoho střapce zavěšeného ve vrcholu nebo s použitím několika střapců zavěšených pod štítovým ramenem, u jihočeských staveb často v kombinaci s krajní štítovou volutou. Známé je rovněž použití početné řady střapců vedle sebe, spojených obloučky a vytvářejících střapcový vlys umístěný pod římsou zděného štítu / MaČe

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Autor rozšiřujícího textu a fotky k heslu Čabraka © MaČe

Přejít nahoru