vinné sklepy

Vinohradnický dům je dům s průjezdem, lisovnou a vinným sklepem Je spojen s městskou formou vinohradnické výroby, při níž je vinohradnictví hlavním zaměstnáním obyvatel. Vinohradnický dům měl krytý vydlážděný průjezd, který spolu s přední „jizbou“ sloužil k čepování vína. Jeho součástí byla lisovna, umístěná za obytnou částí, a vinný sklep, rozkládající se pod celým obytným …

Vinohradnický dům s lisovnou vína a vinným sklepem Pokračovat ve čtení »

Byt, kvartýr nebo ratejna k bydlení Byt je jedna nebo několik místností sloužících bydlení. Za tímto účelem jsou vzájemně propojeny a tvoří dispozičně samostatnou bytovou jednotku. Oproti minulosti je dnes běžnou součástí bytu i sociální zařízení. Nadsklepní byt Příbytek vzniklý nadstavbou obytné části nad vinným sklepem. Nadsklepní byty jsou orientovány štítem do ulice. Patří k …

Byt je prostor k bydlení v domě, též kvartýr, dříve pro přechodné ubytování Pokračovat ve čtení »

Kantýř slouží pro ukládání sudů s vínem nebo pivem ve sklepě Dva trámy uložené na podlaze podél stěny vinného sklepa, na něž se ukládají sudy s vínem (lit. 016: V. Frolec, str. 88). Obdobně užíváno pro ležácké sklepy v pivovarech, zpravidla s dubovými sudy s pivem. Užíváno přitom nejen pro dřevěné trámy, ale rovněž kamenné …

Kantýř – trámy pod sudy s vínem uložené ve sklepě Pokračovat ve čtení »

Vinohradnické stavby ve Strážnici – areál vinohradnických staveb ve skanzenu Vinohradnictví představuje v oblasti jižní Moravy nedílnou součást zemědělského hospodaření. Dokladem jsou početné vinohradnické stavby, dotvářející prostředí sídel i okolní krajiny. Nechybí však ani ve strážnickém skanzenu. foto: Vinohradnické stavby Areál vinohradnických staveb početně zastoupený zejména nadzemními objekty lisoven z Blatnice a Vrbice.Muzeum vesnice jihovýchodní …

Vinohradnické stavby – areál staveb ve skanzenu Strážnice, presúzy, vinné búdy, sklepy a lisovny, vinohrady Pokračovat ve čtení »

Pavlov – jihomoravská vesnice v CHKO Pálava Obec Pavlov leží pod Pavlovskými vrchy, strmě se zdvihajícími z prostoru Dyjsko-svrateckého úvalu od Mikulova až k Dolním Věstonicím. Níže položené území je v současnosti zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny. mapa: Pavlov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1825, zachycující vinařskou obec tvořenou přsevážně zděnými objekty usedlostí a …

Pavlov v CHKO PÁLAVA – obec s vinicemi a hrady, usedlosti a domky, vinařské domy a sklepy Pokračovat ve čtení »

Vinné sklepy a skladování vína – stavba sklepa a odvětrání, vinobraní Vinné sklepy jsou uměle vytvořené podzemní prostorysloužící ke skladování vína. Mohou stát pod vinohrady jako řádková zástavba (tzv. sklepní ulice) nebo tvořit místní část obce jako volné seskupení staveb. Vinné sklepy foto: Vinné sklepy Petrov-Plže – soubor vinných sklepů a malované výzdoba s motivem …

Vinné sklepy, skladování vína a vinobraní – vstup do sklepa a větrací šachty, sudy a demižóny Pokračovat ve čtení »

Vinohradnické stavby a vinařské oblasti v ČR – sklepy, lisovny a domy Nedílnou součástí krajiny formované pěstováním vinné révy jsou vinohradnické stavby. Tento specifický funkční a výrazový typ staveb nalezneme nejčastěji v blízkosti vinic nebo vinařských obcích. Vinařské oblasti v ČR – Morava a Čechy foto: Vinohradnické stavby Havraníky – vinohrady s viničními tratěmi Vlčnov, …

Vinohradnické stavby a vinařské oblasti v ČR, sklepy a lisovny vína, kříže, domky a domy Pokračovat ve čtení »