Archivolta

(z řeč. archi = přední + ital. volta = oblouk)

Vnitřní a vnější článkování oblouku, záklenku. U lidové architektury se vyskytuje v typické podobě u žudra na jihovýchodní Moravě a jihozápadním Slovensku a také u vjezdových bran, portálů a jinde (lit: 016. V. Frolec, str. 11-12).

Archivolta ve slohové architektuře

U slohové architektury představuje archivolta klenuté pasy používané nad ústupkovitými románskými a gotickými portály. Odstupňování mělo konstrukční i estetický význam, neboť umožňovalo i u poměrně malého vstupního otvoru jeho podstatné rozšíření a vizuální zdůraznění / MaČe, koncept.

Archivolta v lidové architektuře

U staveb ve venkovském prostředí archivoltou rozumíme plastické zdůraznění obloukového tvaru profilací apod., nikoliv nutně samotnou konstrukci nebo statický princip jejího provedení. V tomto významu se s ní můžeme setkat zejména u profilovaných záklenků dveřních a okenních otvorů, klenutých vjezdových bran nebo arkádových oblouků / MaČe, koncept.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru