Výplně otvorů a oplocení

Dřevěné zárubně oken, nadpražní a parapetní římsy, 2 typy okenních zárubní – trámkové a fošnové Okenní zárubeň je rám stavebního otvoru určený pro osazení okenní výplně. Zárubně oken slouží k připevnění pevného nebo otočného okenního křídla nebo křídel, a to nejčastěji pomocí stavebního kování. Terminologie Přestože je termínu zárubeň užíváno především ve spojení s dveřmi, …

Dřevěné zárubně oken, nadpražní a parapetní římsy, 2 typy zárubní – trámkové a fošnové Pokračovat ve čtení »

Dřevěné zárubně dveří a nadpraží, 2 typy dveřních zárubní – trámkové a obložkové zárubně s fošnami a prkny Dveřní zárubní rozumíme rám stavebního otvoru, určeného pro osazení dveřní výplně – vstupních nebo interiérových dveří. Dveřní zárubně přitom slouží k připevnění dveřního křídla nebo křídel, a to nejčastěji pomocí točnice nebo stavebního kování. Zárubně historických staveb …

Dřevěné zárubně dveří a nadpraží, 2 typy dveřních zárubní – trámkové a obložkové zárubně s fošnami a prkny Pokračovat ve čtení »

Kotvení a kování na dřevěná vrata – závěsy na otočná vrata, kolečka na pojízdná vrata S ohledem na požadavek snadného otevírání a značnou tíhu velkých vrat vjezdové brány nebo stodoly bylo vždy mimořádně důležité konstrukční řešení kotvení (uchycení) vratových křídel. Dřevěná jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata mohla být ukotvena vložením točnic do předem připravených lůžek nebo …

Kotvení a kování na vrata Pokračovat ve čtení »

Dřevěná vrata – svlaková a rámová vrata, výroba a nátěr na vrata K výrobě dřevěných vrat bylo užíváno především více či méně opracovaných trámků a prken. Základem starší svlakové konstrukce užívané na vrata jsou prkna kladená na sraz a zajištěná z lícové nebo častěji rubové strany trámky nazývánými svlaky. Mladší vrata rámové konstrukce jsou oproti …

Svlaková a rámová vrata, konstrukce svlakových a rámových vrat ze dřeva Pokračovat ve čtení »

Stavební doplňky na dřevěná vrata – stavební kování na vrata, závory a úkolníky Mezi stavební doplňky používané na vrata náleží především prvky sloužící k ukotvení vrat do vjezdové brány nebo stavebního otvoru obytné či hospodářské stavby (např. nosnou funkci plnící závěsy na vrata). Dále rovněž prvky zajištující snadné otevírání a zavírání vrat (např. úchopy) i …

Stavební doplňky na vrata – kování na vrata, bezpečnostní závory a úkolníky u vrat Pokračovat ve čtení »

Dvoukřídlá dřevěná vrata s průhledem – dřevěná otočná vrata brány a pilířového vjezdu Oproti plným vratům do stodoly či jiné hospodářské stavby se otočná vrata vjezdové brány vyznačují nepoměrně složitějším členěním. S ohledem na jejich orientaci do veřejného prostoru je větší pozornost věnována nejen jejich výrobě, ale rovněž výzdobě reprezentačního charakteru. Otočná vjezdová vrata u …

Dvoukřídlá vrata s průhledem – dřevěná otočná vrata u bránky, vjezdu a průjezdu Pokračovat ve čtení »

Hospodářská a garážová vrata – otočná a posuvná vrata do stodoly a garáže Kromě ohrazeného dvora a průjezdů uzavírají vrata rovněž stavební objekty. Nejpočetněji se přitom jedná o hospodářské stavby, zejména stodoly a kolny. Obdobnou funkci jako hospodářská vrata na stodole nebo kolně plní i v současnosti běžně užívaná garážová vrata. Otočná a posuvná vrata …

Hospodářská a garážová vrata – otočná a posuvná dřevěná vrata do stodoly a kolny, vrata garáže Pokračovat ve čtení »

Vrata u brány, ohradní zdi a domu – vjezdová otočná vrata u brány a průjezdu domu Jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata slouží k uzavírání ohradní zdi či brány v místě vjezdu do dvora zemědělské usedlosti. Dále může být hospodářský dvůr uzavírán i vraty osazenými v průjezdu domu vyznačujícího se pravou nebo nepravou okapovou orientací vůči veřejnému …

Vrata brány a průjezdu domu – dřevěná otočná vrata u ohradní zdi, brány a průjezdu domu Pokračovat ve čtení »

Dřevěná otočná a posuvná vrata – točnice, závěsy či panty na vrata a kolečka Nejstarší způsob otevírání dřevěných vrat představují otočná vrata prováděná v řadě variant. Jednokřídlá nebo dvoukřídlá otočná vrata se mohou otáčet kolem krajního sloupku nebo kovových háků, na které jsou dřevěná křídla vrat zavěšena pomocí závěsů (panty na vrata). Mezi mladší řešení, …

Otočná a posuvná vrata Pokračovat ve čtení »

Plná a prosklená vrata – jednokřídlá a dvoukřídlá dřevěná vrata se sklem Dělení a členění vrat vychází z jejich konstrukčního řešení a z funkčního využití vnitřního nebo venkovního prostoru, který je vraty uzavírán. U starší vrstvy zástavby jsou užívána plná jednokřídlá dřevěná vrata svlakové konstrukce. Mladší typy otočných vrat jsou vyráběna rovněž ze dřeva, avšak …

Plná a prosklená vrata Pokračovat ve čtení »