Poruchy a poškození konstrukce

Poškození střešní krytiny Bez ohledu na typ střešní krytiny použité na podstávkový dům nebo jinou stavbu je přičinou řady poškození působení klimatických jevů včetně znečištění vzduší. V rámci těchto je střešní krytina vystavena působení vlhkosti, povětrnosti i rozdílům teplot. Hniloba, mech a lišejníky, koroze spojů Roubená stavba krytá sedlovou střechou opatřenou vláknocementovými šablonami pokrytými zprvu …

Poškození střešní krytiny – hniloba, mecha a lišejníky, koroze spojovacích prostředků Pokračovat ve čtení »

Přezdívání roubených domů – zděné kuchyně, chlévy a sokl domu K postupnému použití kamene namísto dřeva omazaného hlínou docházelo z několika důvodů. Hlavním bylo přirozeně riziko požáru, ale zcela opomenout nelze ani působení vlhkosti. Přezdívání roubené části domu od spodní části staveby s ponecháním podstávky. (foto: MaČe • fotogalerie). Zděná kuchyně Zvýšené požární riziko souviselo …

Částečné přezdívání roubeného domu, přizdívání a omítání stěn Pokračovat ve čtení »

Roubené stěny staveb – trhliny a deformace stěnových trámů Kromě podezdívek jsou u roubených staveb vystaveny poškození nebo poruchám rovněž samotné stěnové trámy. Kromě trhlin a deformace je častá rovněž degradace vlivem vlhkosti a nedostatečného vysychání. Vedle kontaktu se spodní částí stavby nebo zatékáním k tomuto mohou přispět rovněž nevhodné stavební úpravy. K poškození roubených …

Roubené stěny – trhliny v trámech a deformace stěn, poškození vlhkostí a ve sparách Pokračovat ve čtení »

Příčiny poruch a poškození střech – klimatické vlivy, návrh a provedení střechy nebo vestavby a nástavby Střešní konstrukce slouží jako ochrana stavby před vnějšími klimatickými vlivy, které jsou zároveň nejčastější příčinou stavebních poruch. Vedle působení klimatických vlivů jsou velmi časté i poruchy nebo poškození střechy, jejichž příčinu lze spatřovat především v materiálovém provedení nebo samotné …

Poruchy střešní konstrukce a příčiny – klima, neudržba a nevhodné zásahy Pokračovat ve čtení »

Podezdívky staveb, jejich poruchy a poškození Podezdívky staveb náleží mezi nejohroženější části stavby, neboť jsou vystaveny změnám v podloží i vlivům okolního prostředí. Nemusí se přitom jednat jen o přírodní prostředí, ale rovněž o provoz v okolí objektu. Kromě přetvoření základové spáry a působení vlhkosti nebo srážkové vody jsou poruchy a poškození podezdívek zapříčiněny rovněž …

Podezdívky staveb – statické poruchy a poškození podezdívek, nevhodné zásahy Pokračovat ve čtení »

Poškození horní části podstávky – trhliny, odštípnutí a chybějící prvky Kromě patek dřevěných sloupů poškozených vlhkostí mohou být podstávky poškozeny rovněž v horní části, tj. v místě spojení jednotlivých prvků do podpěrného rámu. Nejčastěji se přitom jedná o trhliny nebo chybějící prvky, případně zatékání v místě rohových pásků. Na rozdíl od starších typů podstávek s …

Poškození podstávek domů – trhliny, odštípnutí a chybějící dřevěné prvky Pokračovat ve čtení »

Okna a jejich častá poškození – rámy a výplně, parapety a římsy, kování Kromě nosných konstrukcí roubených stěn a podstávek jsou poškozením ohroženy rovněž dřevěná okna a dveře. Prodloužení jejich životnosti zpravidla souvisí s vhodnou povrchovou úpravou, která nabývá u dřevěných prvků malých profilů většího významu než v případě rozměrných trámů. Poškození dřevěných okenních říms …

Poškození dřevěných oken – degradace říms a parapetů, rámů a křídel, koroze kování Pokračovat ve čtení »

Bedněné štíty a jejich poškození – nátěry, prkna a latě, kolíky a hřebíky Kromě nosných roubených stěn a podpěrných konstrukcí jsou poškozením ohroženy i bedněné štíty. Prodloužení životnosti souvisí nejen s vhodnou povrchovou úpravou, ale též pravidelnou údržbou odstraňující drobná poškození. Příklady poškození bedněných štítů roubených domů, projevující se zánikem povrchových nátěrů, hnilobou dřevěných prvků …

Poškození bedněných štítů – povrchové nátěry, hniloba dřeva a uvolnění spojů Pokračovat ve čtení »

Nátěry na dřevo – ochranné nátěry dřeva a poškození S ohledem na svoji funkci a exponovanost jsou degradací a poškozením často postiženy venkovní nátěry. Mezi hlavní příčiny náleží nejenom působení klimatických podmínek, ale rovněž použití nevhodných nátěrových hmot. Poškození a degradace nátěrů dřeva povětrností, difúzí vodní páry nebo nesprávným technologickým postupem. (foto: MaČe • fotogalerie). …

Nátěry na dřevo – poškození dřeva neprodyšnými nátěry a degradace nátěrů Pokračovat ve čtení »

Obklady z břidlice nebo šablon – uvolnění a poškození obkladů Kromě venkovních nátěrů na dřevo jsou poškozením klimatickými vlivy vystaveny rovněž obklady. Obdobně jako obklady z břidlice jsou povětrnosti vystaveny rovněž obklady provedené z mladších vláknocementových šablon. Poškození se může shodně týkat samotných šablon nebo použitých spojovacích prostředků. Břidlice Poškození obkladu v důsledku uvolnění šupin …

Obklady na dřevo – poškození obkladu z břidlice uvolněním nebo degradací povrchu Pokračovat ve čtení »