štuková výzdoba

Girlanda je výzdoba na průčelí staveb Květinový závěs ve tvaru půlkruhu, plastická nebo malovaná ozdoba napodobující věnec nebo pletenec listů, květů a ovoce. Vyskytuje se jako ozdobný prvek u některých vesnických domů postavených podle městských vzorů (vliv slohové architektury) (lit. 016: V. Frolec, str. 59).

Čabraka ve štukové výzdobě staveb (z francouzštiny Chabraque = čabraka) Výzdobný motiv v podobě čabraky (tj. pokrývky ukončené obloučky a střapci), uplatněný v raně rokokové ornamentice, později i v lidové zděné architektuře (lit. 016: J. Vařeka, str. 24). Čabraka se v lidové architektuře uplaťnuje u zděných staveb, a to především při plastické štukové výzdobě průčelních …

Čabraka – ozdobný střapec, součást štukové výzdoby u štítů zděných staveb Pokračovat ve čtení »

Záluží u Vlastiboře – obec soběslavsko-veselských blat Jihočeská obec Záluží u Vlastiboře leží severně od Soběslavi. Dochovanými stavbami náleží ke stavebnímu okruhu soběslavsko-veselských blat, který charakterizuje zděná architektura s náročnou výzdobou štítových průčelí. mapa: Historická mapa obce Záluží Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující většinu staveb ještě ve spalném, tj. dřevěném provedení.Obec Záluží, okres …

Záluží – domy a sýpky se štukovou výzdobou fasády včetně mladší venkovní omítky, na návsi kaple a kovárna Pokračovat ve čtení »

Vlastiboř u Soběslavi – obec soběslavsko-veselských blat Obec Vlastiboř leží západně od jihočeské Soběslavi. Zástavbou náleží ke stavebnímu okruhu mimořádně hodnotných a proslulých obcí severní části soběslavsko – veselských blat. mapa: Vlastiboř na Táborsku Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující složitý půdorys se stavbami roubené i zděné konstrukce.Obec Vlastiboř, okres Tábor, Historická mapa © …

Vlastiboř – Velká a Malá Strana obce, usedlosti a škola, kovárna, kaple a hostinec Pokračovat ve čtení »

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského …

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice nedaleko Hluboké nad Vltavou se souborem lidových staveb Pokračovat ve čtení »

Brány středních Čech – dřevěné a zděné brány vjezdu do dvora Vjezd do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech je uzavírán ohradní zdí s branou. Starší dřevěné brány se nedochovaly, dochovány jsou pouze brány zděné konstrukce. Dřevěné brány Starší dřevěné brány se ve středních Čechách nedochovaly. Na jejich skutečnou mohou odkazovat pouze historické prameny. …

Dřevěné a zděné klenuté brány ve středních Čechách se štítovými nástavci a štukovou výzdobou Pokračovat ve čtení »