muzejní areály

Horňácké stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Horňácka Podhůří Bílých Karpat zastupují stavby z oblasti Horňácka, jehož obce leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Velké nad Veličkou. Přestože osídlení je doloženo již od středověku, název Horňácko je mladšího původu. foto: Stavby z Horňácka Průčelí domu podsednické usedlosti, opatřené na podélné straně žudrem rámujícím …

Slovácké Horňácko – areál horňáckých staveb ve skanzenu Strážnice Pokračovat ve čtení »

Vinohradnické stavby ve Strážnici – areál vinohradnických staveb ve skanzenu Vinohradnictví představuje v oblasti jižní Moravy nedílnou součást zemědělského hospodaření. Dokladem jsou početné vinohradnické stavby, dotvářející prostředí sídel i okolní krajiny. Nechybí však ani ve strážnickém skanzenu. foto: Vinohradnické stavby Areál vinohradnických staveb početně zastoupený zejména nadzemními objekty lisoven z Blatnice a Vrbice.Muzeum vesnice jihovýchodní …

Vinohradnické stavby – areál staveb ve skanzenu Strážnice, presúzy, vinné búdy, sklepy a lisovny, vinohrady Pokračovat ve čtení »

Technické stavby ve skanzenu ve Strážnici, v areálu technických staveb na vodní pohon Zatím jen z části stojící areál technických staveb představují stavby se zařízením na vodní pohon. Jedná se o objekty situované původně v povodí říčky Veličky v oblasti nedalekého Horňácka. foto: Obydlí mlynáře ve skanzenu Kopie obydlí mlynáře krytého valbovým zastřešením s doškovou …

Technické stavby – areál staveb se zařízením na vodní pohon ve skanzenu Strážnice, mlýn a pila Pokračovat ve čtení »

Stavby Luhačovického Zálesí ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z luhačovického Zálesí Areál luhačovického Zálesí reprezentuje sídelní oblast ležící mezi hornatým Valašskem a nížinným Slováckem. Stavby situované ve skanzenu pocházejí z několika obcí ležících v okolí proslulých moravských lázní Luhačovice. foto: Stavby z luhačovického Zálesí Dům selské usedlosti z Podhradí, vyzděný z nepálených cihel a …

Luhačovické Zálesí – areál staveb z luhačovického Zálesí ve strážnickém skanzenu, roubené a zděné stavby z nepálených cihel Pokračovat ve čtení »

Kopaničářské stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Moravských Kopanic Stavby pocházející z moravských Kopanic zastupují hornaté prostředí Bílých Karpat. Moravské Kopanice leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova, který byl historickým i správním centrem bývalých kopaničářských osad. foto: Dům z Moravských Kopanic Dům karpatského typu pocházející z konce 19. století. Roubené přízemí …

Moravské Kopanice – areál kopaničářských staveb ve skanzenu Strážnice Pokračovat ve čtení »

Mlýnská dolina v Rožnově – areál technických staveb Nejmladším areálem skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm je Mlýnská dolina, představující veřejnosti převážně technické stavby včetně zařízení na vodní pohon. Potřeba vodních náhonů předurčila situování areálu v údolí, tedy mezi Valašskou dědinou a Dřevěným městečkem. foto: Mlýnská dolina Pohled do prostoru Mlýnské doliny s hamrem a kamenným …

Mlýnská dolina – areál technických staveb v rožnovskému muzeu v přírodě Pokračovat ve čtení »

Valašská dědina a stavby různé funkce – areál lidových staveb v Rožnově pod Radhoštěm Největším areálem a zároveň i nejdelším prohlídkovým okruhem je areál Valašské dědiny. Projekt vznikl v polovině 20. století za účelem muzejního uchování rychle zanikajících dřevěných staveb lidové architektury z oblasti Valašska. foto: Valašská dědina – fojtství Roubený dům fojta s pavláčkou …

Valašská dědina – areál lidových staveb a prohlídkový okruh rožnovského skanzenu Pokračovat ve čtení »

Dřevěné městečko v Rožnově – areál městských a vesnických staveb Nejstarší areál a zároveň i prohlídkový okruh skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm představuje tzv. Dřevěné městečko, teprve později takto pojmenované. Dobou svého založení je nejstarším středoevropským muzeem v přírodě. foto: Dřevěné městečko Měšťanský Billův dům původem z rožnovského náměstí a volná kopie kostela z Větřkovic …

Dřevěné městečko – areál městských a vesnické staveb a prohlídkový okruh skanzenu Rožnov pod Radhoštěm Pokračovat ve čtení »

Skanzen Rožnov p. Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově Náš nejnavštěvovanější skanzen vznikl v Rožnově pod Radhoštěm se rozprostírá ve zdejším lázeňském parku a přiléhajícím svahu, zdvihajícím se nad řekou Rožnovská Bečva. mapa: Rožnov pod Radhoštěm Katastrální mapa z roku 1833 zachycující území severovýchodně od náměstí v Rožnově, dosud téměř nezastavěné s výjimkou …

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Pokračovat ve čtení »