Česká chalupa s expozicí umění na jubilejní výstavě

Idealizovaná ukázka českého lidového obydlí, vybudovaná na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 skupinou přátel lidového umění, v níž pracovali J. Koula, A. Wiehl, R. Tyršová, Č. Zíbrt, A. Jirásek aj. Stavba byla provedena podle plánů architekta Wiehla, který, vycházeje z kreseb J. Prouska, vybral několik typických prvků lidové architektury a na jejich základě vytvořil jakýsi ideální typ české chalupy.

Hlavní stavení s lomenicí podle chalupy v Pojizeří na Turnovsku mělo ohradu a hlavní vrata s boční brankou podle Dlaskova statku v Dolánkách, výměnkářské stavení bylo postaveno podle vzoru z Benátek nad Jizerou atd. Uvnitř české chalupy byly instalovány předměty z muzejních i soukromých sbírek.

Úspěch české chalupy a expozice lidového umění v ní byly významným podnětem pro další sběratelskou činnost a rozvoj národopisné práce u nás. Česká chalupa dala impuls k uspořádání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895, kde se uplatnily reprezentačním způsobem i lidové stavby (lit. 016: V. Frolec, str. 26).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru