Omítky a nátěry

Úprava povrchů

Bílení a konzervace staveb – povrchová úprava roubených stěn Bílení vápenným nátěrem se nemuselo omezovat pouze na vodorovné spáry mezi trámy a trámová čela, ale mohlo být podstatně většího rozsahu. Dokladem tohoto jsou roubené domy s obílenými stěnami rovněž z vnější strany. foto: Bílení roubených stěn vápnem Přízemní domy s roubenými stěnami opatřenými bílením vápenným …

Vápenné a konzervační nátěry na dřevo – bílení stěn historických dřevostaveb a konzervace dřeva Pokračovat ve čtení »

Spáry roubených staveb – výplně spár mezi trámy a nátěry S výjimkou stodol má většina roubených staveb z tepelně-technických důvodů vyplněny vodorovné spáry mezi trámy. V některých případech je výplň spár obílena za účelem dosažení většího konstrastu nebo z jiného důvodu. foto: Bílení spár mezi trámy Roubený přízemní dům se spárami vyplněnými hliněnou mazaninou opatřenou …

Roubené stavby a spáry mezi trámy – výplň a utěsnění vodorovných spár, bílení vápenným nátěrem Pokračovat ve čtení »

Konzervace a bílení srubu – povrchová úprava roubených stěn Historické stavby byly často opatřovány vnějším a vnitřním vápenným nátěrem, někdy v kombinaci s dalšími vrstvami povrchové úpravy. Vápenný nátěr plnil účelovou i estetickou funkci. Bílení stěn vápenným nátěrem Mezi nejstarší a zdaleka nejčastější povrchovou úpravu staveb přitom náleželo bílení vápenným nátěrem. Vápenný nátěr plnící též …

Vápenný nátěr na stavby – bílení stěn vápnem a estetická, hygienická i ochranná funkce nátěru Pokračovat ve čtení »

Mazanina na srubové stavby – tepelná izolace a protipožární ochrana Hliněná mazanina sloužící jako protipožární ochrana dřevěných konstrukcí a zvýšení jejich tepelně-izolační schopností byla vyráběna z hlíny promíchané s příměsemi za účelem dosažení požadovaných vlastností. foto: Dřevostavba opatřená kolíky Odhalená roubená stěna se zatlučenými kolíky zajišťujcími lepší přilnavost mazaniny k podkladu. Kolíky zároveň zabraňují sesunutí …

Izolační vrstva na dřevostavby – vlastnosti mazaniny a příprava podkladu s kolíky pro uchycení Pokračovat ve čtení »

Mazanina na srubové stavby – tepelná izolace a protipožární ochrana Mezi nejstarší způsob povrchové úpravy dřevěných staveb náleží silná vrstva hliněné mazaniny, plnicí především protipožární a tepelně-izolační funkci. Pro vrstvu mazaniny je někdy užíván též název mazanice. foto: Roubený dům s mazaninou Roubená stavba opatřená mazaninou a vápenným nátěrem. Dávání domů „do kožichu“ je charakteristické …

Tepelná izolace a protipožární úprava – hliněná mazanina na stěny a strop dřevostavby Pokračovat ve čtení »

Konzervace a bílení srubu – povrchová úprava roubených stěn Nejstarší roubené stavby pravděpodobně zpočátku nebyly opatřeny žádnou povrchovou úpravou. V některých případech se naopak uvažovalo s provětráváním vnitřního prostoru (např. u stodol, kde hrozilo zapaření uskladněné slámy nebo sena) a roubená stěna nebyla opatřena žádnou povrchovou úpravou, dokonce ani utěsněním spár mezi trámy. Stěny bez …

Konzervační nátěry na dřevo – ochranné a konzervační prostředky, vápenný nátěr na bílení roubených stěn Pokračovat ve čtení »