Encyklopedie

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Zrcadlem v architektuře rozumíme mírně vpadlou nebo vystouplou plochu různé velikosti a tvaru, sloužící k dekoraci stavby nebo její části, případně sochařské výzdoby. Za účelem dekorace nebo z jiného důvodu může být zrcadlo opatřeno nejrůznější výzdobou související zpravidla se samotnou stavbou, případně …

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Pokračovat ve čtení »

Bašta pro baštýře nebo ovce, srub u rybníka 1. Přístřeší pro ovce (pajta) na horské pastvině u salaše na východní Moravě; 2. Obydlí baštýře, tj. rybářského zřízence ošetřujícího a hájícího přidělené rybníky v rybničném obvodu v jižních Čechách; 3. Srub na výpusti velkého rybníka (V. Frolec, str. 17) doplnit: např. u Bošileckého rybníka, zatímco bašta …

Bašta Pokračovat ve čtení »

Sedlová střecha Střecha sedlového tvaru o dvou rovinách uzavřených štíty. Tvoří ji dvě šikmé roviny, které se protínají ve hřebenu střechy a vycházejí z okapů (zpravidla delších stran půdorysného obdélníku). Na kratších stranách je uzavřena štíty. Sedlová střecha je příznačná hlavně pro kolonizační horské kraje a jako mladší prvek se vyskytuje také v oblastech zděné …

Sedlová střecha Pokračovat ve čtení »

UNESCO – historie a organizační struktura UNESCO je mezinárodní odborná organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Světově proslulá zkratka UNESCO je odvozená z prvních písmen anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Zkratka OSN náleží Organizaci spojených národů, z anglického United Nations Organization (UNO). Seznam památek UNESCO na …

UNESCO – mezinárodní organizace Pokračovat ve čtení »

Římsa 1. Vodorovný prvek architektury, jednoduchý nebo profilovaný pás vystupující z líce zdiva, který má členící i konstrukční funkci. Původně římsa tvořila předsazený okap chránící průčelí před zatékáním. Podle polohy a účelu se rozeznává římsa: soklová (podnožní), tj. při spodní části stavby římsa kordónová (pásová), tj. dělící jednotlivá patra zpravidla v úrovni stropní konstrukce římsa …

Římsa soklová, kordónová, parapetní, nadokenní atd. Pokračovat ve čtení »

Kurník Jednoduchá, zpravidla prkenná stavba pro chov dospělé hrabavé drůbeže (lit. 016: V. Frolec, str. 111/kráceno). Též pod názvy: Slepičárna (lidově) Slepičník (nářečně, Čechy) Kurník (lit. 016: J. Vařeka, str. 201). Autor hesla Kurník z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Skansen První muzeum lidových staveb v přírodě, založené v r. 1891 Arturem Hazeliem ve Stockholmu. Název pochází podle pomístního jména s významem šance, valy. Ve stockholmském Skansenu jsou zastoupeny lidové i jiné budovy z různých oblastí Švédska. Pod vlivem Skansenu vznikla další muzea v přírodě ve Švédsku a v řadě evropských zemí. V poslední době …

Skansen Pokračovat ve čtení »

Tektonika – konstrukce i výzdoba Umělecké ztvárnění nosných a výplňových částí stavby, které je odrazem samotné konstrukce a namnoze odpovídá statickému přenosu vnitřní sil v konstrukci. U lidových staveb není tektonický princip důsledně dodržován a často nad ním zcela převážila ornamentální výzdoba (lit. 016: J. Vařeka, str. 229/přepracováno). Autor hesla Tektonika z publikace Lidová architektura. …

Tektonika jako odraz konstrukčního řešení nebo jen výzdoba Pokračovat ve čtení »

Patník, úkolník, milník, rozcestník, výstražník, mezník, hraničník nebo označník? Patník je kámen různé funkce a umístění, podle kterých se může lišit i běžně používaný název. Patník u stavby Ochranný kámen na rozích budov nebo vjezdových bran, u vrat do stodoly, průjezdu nebo hospodářského dvora apod. (lit. 016: V. Frolec, str. 155/doplněno). Dvojice protilehle umístěných patníků …

Patník na rozích staveb nebo u vrat, též úkolník Pokračovat ve čtení »