Drobné stavby a objekty

Studánka Povrchový pramen upravený k nabírání vody. V horských oblastech bývají chráněny dřevěnou stříškou. Ke studánce se pojí starý letní obyčej vylévání a čistění studánek a studní (Českomoravská vrchovina) (lit. 016: J. Vařeka, str. 216/). Autor hesla Studánka z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Socha u krovu nebo plastika Rozsocha, socha 1. Tenčí kmen (popř. sloupek) nahoře vidlicovitě ukončený. Socha (též rozsocha) tvoří základní nosný prvek sochového krovu, jehož počátky sahají až do pravěku; 2. Plastika (lit. 016: V. Frolec, str. 204). Autor hesla Průvlak (podvlak) z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka Doplnit: severní Čechy, …

Socha jako plastika nebo nosný prvek krovu Pokračovat ve čtení »

Smírčí kříž na místě spáchaného trestného činu Smírčí kříž je zpravidla nižší, masivní kamenný kříž, který byl zřizován v 15. a 16. století (ale i později) z trestu za spáchaný přečin. Budování těchto křížů lze dát do souvislosti s existencí tehdejšího smírčího práva. Ke smíru (usmíření, smíření) náleželo kromě vyrovnání se s pozůstalými po oběti …

Smírčí kříž Pokračovat ve čtení »

Plevník je přístavek či prostor pro ukládání plev, slámy a listí Přístavek po delších stranách stodoly nebo vydělený prostor v přístodůlku, do něhož se ukládají plevy, sláma, listí apod. Plévník bývá propojen podávacím otvorem z mlatu, někdy má i zvláštní venkovní dveře. Též ve tvaru „plevinec“, „plevňa“, „plevnice“, „plivnice“, „plíveň„, „podpažník“ (nářečně, Morava, str. 166), …

Plevník je přístavek či prostor pro ukládání plev, slámy a listí Pokračovat ve čtení »

Sklep, pivnice, loch nebo haltýř? Sklep 1. Prostor nebo drobná stavba sloužící k uskladnění brambor, zeleniny, mléka a jiných produktů. Bývá umístěn pod obytný stavebním (nejčastěji pod síní nebo komorou), pod stodolou, kůlnou, sýpkou, anebo stojí samostatně ve dvoře, zahradě, před domem nebo na jiném místě v blízkosti obydlí. Sklepy vybudované mimo parcelu dvora vytvářejí …

Sklep, pivnice, loch nebo haltýř? Pokračovat ve čtení »

Jáma vyhloubená v zemi a sloužící pro uskladnění brambor nebo obilí, též loch 1. Prohlubeň, prostor vyhloubený v zemi. 2. Sklep (nářečně, Čechy) (J. Vařeka, str. 77). Podzemní obilní silo, obilní jáma Hluboká jáma hruškovitého, popř. jiného tvaru, vyhloubená v zemi, s vypálenými a slámou obloženými stěnami. Sloužila jako zásobnice k dlouhodobému uskladňování obilí. Podzemní …

Jáma vyhloubená v zemi a sloužící pro uskladnění brambor nebo obilí, též loch Pokračovat ve čtení »

Altán nebo besídka na zahradě či ve dvoře, též před vstupem 1. Lehká dřevěná stavba v zahradě – zahradní altán, sloužící k posezení, letnímu příležitostnému stolování nebo k odpočinku. Druhotně i k ukládání zednického nářadí; 2. Polouzavřená nebo uzavřená část zápraží před vstupem do domu (nářečně, Čechy); 3. Pavlač u zvýšených domů (nářečně, Čechy) (v …

Altán je lehká dřevěná stavba pro posezení v zahradě nebo ve dvoře, též besídka Pokračovat ve čtení »

Udírna nebo kadlub? Stavba nebo vydlabaný kmen k uzení masa Udírna je jednoduchá, různě řešená stavba sloužící k uzení masa. Často má tvar hranolu a je postavena ze dřeva nebo v kombinaci zdiva (spodní část) a prken (horní část). Nahoře má zpravidla pultovou stříšku, pod níž jsou tyče na zavěšení masa. Ve spodní části je …

Udírna je drobná stavba sloužící k uzení masa Pokračovat ve čtení »

Studna a pumpa, studně pro zásobování vodou, 2 typy studní – vahadlová a rumpálová Vyhloubená jáma s pramenem vody, různě hluboká a stavebně upravená. Slouží k zásobování pitnou vodou. Nejstarší objekty známe ze 17. a 18. století. Studny jsou situovány v rámci dvora nebo na rozhraní dvou sousedních usedlostí, v obecním prostranství (před domem, na …

Studna a pumpa, studně pro zásobování vodou, 2 typy studní – vahadlová a rumpálová Pokračovat ve čtení »

Haltýř je sklep k chlazení potravin nebo nádrž k sádkování ryb, též mlíčnice 1. Roubená nebo zděná stavba o obdélníkovém nebo čtvercovém půdorysu, vysoká asi 1 m, opatřená valbovou nebo sedlovou střechou krytou šindelem nebo jinou krytinou. Haltýře stávaly nejčastěji ve skupinách nebo řadách u potoka na návsi nebo byly umístěny v bezprostřední blízkosti usedlosti. …

Haltýř je sklep ke chlazení potravin nebo nádrž k sádkování ryb, též mlíčnice Pokračovat ve čtení »