výzdoba průčelí

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Zrcadlem v architektuře rozumíme mírně vpadlou nebo vystouplou plochu různé velikosti a tvaru, sloužící k dekoraci stavby nebo její části, případně sochařské výzdoby. Za účelem dekorace nebo z jiného důvodu může být zrcadlo opatřeno nejrůznější výzdobou související zpravidla se samotnou stavbou, případně …

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Pokračovat ve čtení »

Tektonika – konstrukce i výzdoba Umělecké ztvárnění nosných a výplňových částí stavby, které je odrazem samotné konstrukce a namnoze odpovídá statickému přenosu vnitřní sil v konstrukci. U lidových staveb není tektonický princip důsledně dodržován a často nad ním zcela převážila ornamentální výzdoba (lit. 016: J. Vařeka, str. 229/přepracováno). Autor hesla Tektonika z publikace Lidová architektura. …

Tektonika jako odraz konstrukčního řešení nebo jen výzdoba Pokračovat ve čtení »

Sgrafito jako povrchová úprava stavby Rýsovaná technika (malba), zdobně škrábaná omítka k plošné výzdobě hlavně vnějších stěn renesanční a novorenesanční architektury. Ve venkovském prostředí se objevuje ojediněle u neslohových staveb z 2. poloviny 16. a z počátku 17. století (např. špýchary, vinohradnické stavby) (lit. 016: J. Vařeka, str. 194/kráceno). Lidové sgrafito Lidové sgrafito se uplatnilo …

Sgrafito – povrchové úpravy Pokračovat ve čtení »

Girlanda je výzdoba na průčelí staveb Květinový závěs ve tvaru půlkruhu, plastická nebo malovaná ozdoba napodobující věnec nebo pletenec listů, květů a ovoce. Vyskytuje se jako ozdobný prvek u některých vesnických domů postavených podle městských vzorů (vliv slohové architektury) (lit. 016: V. Frolec, str. 59).

Fasáda (z francouštiny Façade = fasáda, průčelí, též přední část, přeneseně vnějšek, povrch) (odvozeno z franc. face znamenající tvář, líc, stěnu, povrch) Konečná úprava vnějších stěn budovy, tj. jednotlivých průčelí (lit. 016: V. Frolec, str. 56). Nejvíce pozornosti z hlediska architektonického řešení včetně dekorativní výzdoby je věnováno fasádě orientované do veřejného prostoru návsi nebo ulice. …

Fasáda je konečná úprava stěn budovy včetně výzdoby Pokračovat ve čtení »

Svinky – jihočeská obec na okrese Tábor Jihočeská obec Svinky leží západně od Soběslavi. Společně s obcemi Záluží, Vlastiboř, Komárov, Zálší a Mažice obklopuje bývalá rašeliniště a močály. S ohledem na historický stavební fond byla obec prohlášena za památkovou zónu se souborem lidové architektury. mapa: Svinky – historická mapa Otisk mapy stabilního katastru z roku …

Jihočeská obec Svinky – domy, domky a sýpky, na návsi obecní pastouška a zvonice s kovárnou Pokračovat ve čtení »

Pavlov – jihomoravská vesnice v CHKO Pálava Obec Pavlov leží pod Pavlovskými vrchy, strmě se zdvihajícími z prostoru Dyjsko-svrateckého úvalu od Mikulova až k Dolním Věstonicím. Níže položené území je v současnosti zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny. mapa: Pavlov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1825, zachycující vinařskou obec tvořenou přsevážně zděnými objekty usedlostí a …

Pavlov v CHKO PÁLAVA – obec s vinicemi a hrady, usedlosti a domky, vinařské domy a sklepy Pokračovat ve čtení »

Komárov – jihočeská obec soběslavsko-veselských blat Komárov náleží k řadě významných obcích založených po obvodě rozsáhlých rašeliništ zv. soběslavsko-veselská blata. V obci jsou dochovány zemědělské usedlosti vynikající náročnou výzdobou průčelí ve stylu lidového baroka. mapa: Historická mapa obce Komárov Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu zděných staveb dosud štítové orientace.Obec Komárov, okres …

Komárov – domy, brány i sýpky usedlostí opatřeny štukovou výzdobou, na návsi kaple a pomník Pokračovat ve čtení »

Klečaty – obec soběslavsko-veselských blat Klečaty jsou uceleně dochovanou historickou obcí ležící nedaleko Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. V obci se setkáme s řadou vyjímečně hodnotných selských usedlostí, jejichž domy a sýpky jsou opatřeny výzdobou ve stylu reprezentujícím tzv. lidové baroko. mapa: Historická mapa obce Klečaty Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující již řadu …

Klečaty – vesnice jižních Čech, selské usedlosti s domy a sýpkami nesou výzdobu lidového baroka Pokračovat ve čtení »