Ploty na oplocení a ohrazení – typy plotů, plotové dílce a sloupky

Ploty na oplocení a ohrazení – typy plotů, plotové dílce a sloupky

Plot je umělá ohrada kolem určitého pozemku, jejímž účelem je vyznačit hranici pozemku vůči okolnímu terénu nebo znemožnit či alespoň ztížit vstup na ohraničený pozemek, nebo naopak znesnadnit jeho opuštění. Pojem oplocení ztotožňujeme většinou s pojmem plot (V. Frolec, str. 146).

Plot

Ohrada zhotovená z proutí, latěk, prken, tyčí, trámů, nověji i z mříží a drátěného pletiva, nebo je založen jako živý plot vysázením a údržbou vhodných dřevin („ týn “, „ parkan “, trnový plot, brlinkový plot, hontový plot, dřínkový plot, krkoškový plot, „kulánový“ plot, „ ostávkový “ plot, plaňkový plot, „ stržňový “ plot, pletený plot, „ šprlový “ plot, „ tesový “ plot, „ ligrový “ plot aj.). Plot mezi rolnickými usedlostmi byl důležitou skutečností sousedských vztahů a vázala se k němu řada ustanovení obyčejového práva (V. Frolec, str. 163).

Přelízka, přelízek

Nízká část plotu upravená k přelézání, k překračování (v luhačovickém Zálesí též zvaná „ stupka “, „ přelozka “, nářečně na jihovýchodní Moravě též „přílazek“ nebo „stupátko„) (V. Frolec, J. Vařeka, str. 179).

Typy plotů

Koncept rozšiřujícího textu: Doplnit ostatní typy plotů podle materiálu (dřevěný plot, kovový plot) a konstrukce (proplétaný plot, proutěný plot, plaňkový plot, prkenný plot, mřížový plot, drátěný plot, dále plot se sloupky a vkládanými plotovými dílci, plot na kamenné nebo cihelné podezdívce atd.). Oproti ohradní zdi představuje plot nepoměnrě subtilnější konstrukci ohrazení provedenou z tyčových, prutových nebo tenkostěnných prvků, čemuž odpovídá i nízká míra optického zaclonění ohrazeného pozemku (MaČe).

Ploty z rovných prvků

Plaňkový plot

Dřevěná trámová ohrada se stříškou (Chodsko) (V. Frolec, str. 162).

Dřevěný ploť z plaňek svisle orientovaných (MaČe)

Plaňka

Trámec, prkno do plotu (V. Frolec, str. 162).

Stržňový plot

Ohrada z tenkých štípaných prkének (draček) (nář., vých. Morava) (V. Frolec, str. 214).

Tesový plot

Ohrada z úzkých plochých prkének, kolmo postavených (nářečně, východní Čechy) (V. Frolec, str. 232)

Šprlový plot

Tyčkový, laťkový plot (nářečně, jihovýchodní Morava) (V. Frolec, str. 223).

Ligrový plot

Roubená trámová ohrada (nářečně, východní Čechy) (V. Frolec, str. 115).

Týn

Ohrada, roubený plot kolem zahrady, s šindelovou stříškou. Někdy se místo šindele dávalo roští zatížené nahoře tyčkami a kamením, nebo se kladly drny. Na západní Moravě se „ týnkovým „ plotem rozumí plot z latěk (V. Frolec, str. 236).

Ploty z ohebných prvků

Proplétaný plot

Je zhotoven ze sloupků zaražených do země, na něž jsou přibity příčné latě, přes které se vertikálně prokládají tyčky (V. Frolec, str. 21).

Pletený plot

Ohrada z kůlů zaražených do země, se svislým nebo vodorovným výpletem z proutí (V. Frolec, str. 163).

Popleťový plot

Ohrada z kůlů zaražených do země, se svislým nebo vodorovným výpletem z proutí (nářečně, jihovýchodní Morava) (V. Frolec, str. 163).

Živé ploty

Ostávkový plot

Živý plot vytvořený propletením mladých stromků (nářečně, jižní Čechy) (V. Frolec, str. 147).

Trnový plot

Je zhotoven z kůlů zatlučených do země (ve vzdálenosti 1 m od sebe), které ovíjejí trnové keře (V. Frolec, str. 235/upraven slovosled).

Poznámky a citace:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.