Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři

(z francouzštiny arcade, tj. arkáda, podloubí, oblouk)

Arkáda je oblouk nesený svislými podpěrami (sloupy nebo pilíři). V lidové architektuře se arkáda vyskytuje u podsíní, lodžií a zápraží (V. Frolec, str. 12).

koncept rozšiřujícího textu:

Arkádou rozumíme řadu klenutých oblouků (min. dva), zpravidla zděných a nesených sloupy nebo pilíři. Ty mohou být opět zděné, nebo provedené z jednoho kusu kamene. Za slepou arkádu považujeme arkádu přistavěnou ke stěně nebo dodatečně zazděnou.

Ze statického hlediska se jedná o klenuté pasy namáhané tlakem, přičemž rozhodující pro přenos zatížení je především vodorovná složka výslednice sil v patě klenutého pasu. Velikost vodorovné složky (tj. složky roztlačující krajní podpory) závisí především na tvaru oblouku a jeho nadvýšení, vzepětí. S ohledem na značnou velikost těchto sil je proto časté použití ocelových táhel, ať již viditelných nebo skrytých. Arkáda, resp. arkádová konstrukce (svislé podpory + klenutý pas) představuje jeden ze základních konstrukčních principů, uplatňující se na různých stavbách v průběhu celého vývoje architektury (koncept, MaČe).

Slohová architektura

Ve slohové architektuře se s arkádou setkáme u vícelodních kostelů, u rajských dvorů klášterů, u nádvoří zámeckých staveb apod.

Zděná arkáda

Klenuté arkádové pasy podepřené uprostřed mnohobokým kamenným pilířem. Zděná konstrukce arkády nese hrázděné patro s pavlačí.
Salajna, okres Cheb
, Foto: © MaČe • fotogaleri
e

Lidová architektura

V prostředí našich vesnických sídel se s arkádovou konstrukcí setkáme nejčastěji u arkádových náspí (zápraží), zděných arkádových kolen i výše uvedených lodžií a podsíni (provázat s podloubím) (koncept, MaČe).

Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru