Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři

(z francouzštiny arcade, tj. arkáda, podloubí, oblouk)

Arkáda je oblouk nesený svislými podpěrami (sloupy nebo pilíři). V lidové architektuře se arkáda vyskytuje u podsíní, lodžií a zápraží (V. Frolec, str. 12).

koncept rozšiřujícího textu:

Arkádou rozumíme řadu klenutých oblouků (min. dva), zpravidla zděných a nesených sloupy nebo pilíři. Ty mohou být opět zděné, nebo provedené z jednoho kusu kamene. Za slepou arkádu považujeme arkádu přistavěnou ke stěně nebo dodatečně zazděnou.

Ze statického hlediska se jedná o klenuté pasy namáhané tlakem, přičemž rozhodující pro přenos zatížení je především vodorovná složka výslednice sil v patě klenutého pasu. Velikost vodorovné složky (tj. složky roztlačující krajní podpory) závisí především na tvaru oblouku a jeho nadvýšení, vzepětí. S ohledem na značnou velikost těchto sil je proto časté použití ocelových táhel, ať již viditelných nebo skrytých. Arkáda, resp. arkádová konstrukce (svislé podpory + klenutý pas) představuje jeden ze základních konstrukčních principů, uplatňující se na různých stavbách v průběhu celého vývoje architektury (koncept, MaČe).

Slohová architektura

Ve slohové architektuře se s arkádou setkáme u vícelodních kostelů, u rajských dvorů klášterů, u nádvoří zámeckých staveb apod.

Zděná arkáda

Klenuté arkádové pasy podepřené uprostřed mnohobokým kamenným pilířem. Zděná konstrukce arkády nese hrázděné patro s pavlačí.
Salajna, okres Cheb
, Foto: © MaČe • fotogaleri
e

Lidová architektura

V prostředí našich vesnických sídel se s arkádovou konstrukcí setkáme nejčastěji u arkádových náspí (zápraží), zděných arkádových kolen i výše uvedených lodžií a podsíni (provázat s podloubím) (koncept, MaČe).

Literatura a odkazy:

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.