Konstrukce a prvky

Hliněná mazanina stěn a stropů dřevěných staveb Použití hlíny bylo (nejen) na stavbách lidové architektury velmi časté a to i v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Hliněná mazanina nanášená na roubené stavby podstatnou měrou snižovala jejich vysoké požární riziko. U roubených stěn náleží mazanina k jednomu z nejstarších způsobů povrchové úpravy, přičemž slouží jako podklad pro …

Hliněná mazanina stěn a stropů dřevěných staveb Pokračovat ve čtení »

Šindelová krytina – použití a pokládka šindele na krovovou konstrukci střechy Šindelová krytina je skládaná střešní krytina, na kterou je použit dřevěný šindel. Pokrývala řadu historických staveb a to zejména v horských a podhorských oblastech. V současnosti se s touto krytinou setkáme již méně, přičemž běžnou je zejména v případě obnovy kulturních památek nebo v …

Šindelová krytina – použití a pokládka šindele na krovovou konstrukci střechy Pokračovat ve čtení »

Bednění štítů – prosté a zdobné prkenné štíty, tzv. lomenice Bednění štítů slouží k trvalému uzavření podkrovního prostoru, zejména sedlových a polovalbových střech. Provádí se z obou stran, přičemž větší pozornost je přirozeně věnována štítu orientovanému do veřejného prostoru návsi nebo ulice. Kromě štítu mohou být bedněny i stěny staveb, zpravidla v kombinaci s nosnou …

Bednění štítů – prosté a zdobné prkenné štíty, tzv. lomenice Pokračovat ve čtení »

Střechy a střešní plášť – podlomenice a kabřinec, okapní stříška Střechy náleží mezi stavební konstrukce vrchní části stavby a jsou určeny zejména k ochraně před nepříznivými klimatickými vlivy. V případě strmých střech zároveň poskytují další prostor, plnící hospodářskou a později rovněž obytnou funkci. Nosnou konstrukci střechy tvoří krov a opláštění střešní krytina, přičemž je v …

Střechy a střešní plášť – podlomenice a kabřinec, okapní stříška Pokračovat ve čtení »

Pavlače a lodžie – dekorativní profilace zábradlí a sloupků Pavlače a lodžie náleží mezi další dřevěné konstrukce, u kterých se uplatnily tesařské a truhlářské postupy, případně též postupy řezbářské či soustružnické. Zdobné opracování dřeva se přitom týkalo zejména prvků nebo jejich části, které se nejvíce pohledově uplatňovaly. Předsazené a zapuštěné konstrukce S pavlačemi a lodžiemi …

Pavlače a lodžie – dekorativní profilace zábradlí a sloupků Pokračovat ve čtení »

Stropní trámy a dekorativní profilace stropnic a záklopových prken Řemeslná dovednost tesařských mistrů se projevila nejen v opracování a spojích trámů použitých na roubení, ale rovněž na dřevěné stropy. Stropní trámy a záklopová prkna byla opatřena dekorativní profilací či přímo výzdobou, uplatňující se u dřevěných i zděných staveb se stropy bez protipožární úpravy omítnutím nebo …

Stropní trámy a dekorativní profilace stropnice a záklopových prken Pokračovat ve čtení »

Dřevěné stropy, 2 typy – povalové a trámové stropy, záklopy a podhledy Strop je nosná konstrukce stavby oddělující po výšce jednotlivé prostory, přízemí od podkroví nebo jednotlivá patra. Nejběžnější jsou dřevěné stropy, zpravidla vodorovné a pochozí, opatřené za tímto účelem podlahou. Kromě roubených a hrázděných staveb jsou dřevěné stropy časté i u staveb hliněných nebo …

Dřevěné stropy, 2 typy – povalové a trámové stropy, záklopy a podhledy Pokračovat ve čtení »

Dřevěné schody s trámkovými a deskovými stupni, schodnicové konstrukce schodů a zábradlí na schody Dřevěné schody se kromě samotné konstrukce lišily rovněž opracováním jednotlivých nosných a nesených prvků, na kterých se zásadní měrou podílela práce se dřevem včetně spojů skrze použité tesařské nebo truhlářské nástroje. Vývoj přitom směřoval obdobně jako v případě jiných stavebních konstrukcí …

Dřevěné schody s trámkovými a deskovými stupni, schodnicové konstrukce schodů a zábradlí na schody Pokračovat ve čtení »

Dřevěné zárubně oken, nadpražní a parapetní římsy, 2 typy okenních zárubní – trámkové a fošnové Okenní zárubeň je rám stavebního otvoru určený pro osazení okenní výplně. Zárubně oken slouží k připevnění pevného nebo otočného okenního křídla nebo křídel, a to nejčastěji pomocí stavebního kování. Terminologie Přestože je termínu zárubeň užíváno především ve spojení s dveřmi, …

Dřevěné zárubně oken, nadpražní a parapetní římsy, 2 typy zárubní – trámkové a fošnové Pokračovat ve čtení »

Dřevěné zárubně dveří a nadpraží, 2 typy dveřních zárubní – trámkové a obložkové zárubně s fošnami a prkny Dveřní zárubní rozumíme rám stavebního otvoru, určeného pro osazení dveřní výplně – vstupních nebo interiérových dveří. Dveřní zárubně přitom slouží k připevnění dveřního křídla nebo křídel, a to nejčastěji pomocí točnice nebo stavebního kování. Zárubně historických staveb …

Dřevěné zárubně dveří a nadpraží, 2 typy dveřních zárubní – trámkové a obložkové zárubně s fošnami a prkny Pokračovat ve čtení »